Skip to content Skip to footer

Silentium na vigílii počas SDM v Madride

Vigília na letisku pozostávala z procesie kríža SDM, otázok mladých, silnej búrky, eucharistickej adorácie.

Chcem vám ponúknuť z myšlienok neprečítaného príhovoru sv. otca:

Sv. otec poďakoval za otázky mladých. Snažil sa odpovedať na ich otázku: Ako zostať verný vo viere i zostať verným ideálom súčasnej spoločnosti?

Odpoveďou sú slová Pána Ježiša: „ …zostaňte v mojej láske…“ (Jn 15.9) alebo zakoreniť sa vo viere.

Viera nie je podľa sv. otca prijatím vzdialených právd, ale intímnym vzťahom s Kristom, ktorý pozdvihuje a zdokonaľuje ideály, počíta s nimi.

Sv. otec nás vyzýva, aby sme sa neuspokojili s tým, čo je menej ako Pravda, Láska, čiže Kristus. Túto univerzálnu Hodnotu máme ponúknuť pre celý svet a nemáme sa nechať paralyzovať ťažkosťami.

Pápež nás pozýva k modlitbe objaviť povolanie v spoločnosti, v Cirkvi a vytrvať v ňom. K tomu je potrebné udržiavať priateľstvo s Ježišom počas modlitby a eucharistickej adorácie.

V závere príhovoru sa chcel sv. otec prihovoriť v rozličných jazykoch. Vo francúzštine chcel povedať: „… buďte hrdí na dar viery… oprite sa o dar viery … nechajte sa uchytiť Bohom…“

Prajem vám, aby ste vstúpili do novej skúsenosti viery.

o. Róbert