Skip to content Skip to footer

Pro life víkendovka

Dňa  27.11.-29.11. 2015 sa v Smrečanoch uskutočnilo školenie pro-life aktivistov. Organizátormi boli pracovníci z Fóra života a mladí z UPC Bratislavy . Zazneli prednášky na rôzne témy: ohľadom ľudského života a teológie tela, viedli ich osobnosti ako Marcela Dobešová, Andrej Karcagi, europoslankyňa  Anna Záborská a ďalší. Každý deň sme mali sv. omšu, deň sme začínali a končili spoločnou modlitbou. Členmi školenia boli ľudia s pevnou vôľou pomáhať,   šíriť aktívnym spôsobom úctu a ochranu života od počatia.

Vzájomným spoznávaním sme sa povzbudili v myšlienkach pre konanie dobra a hľadanie pomoci po potrate. Koreň  problému sme hľadali aj v problematike feminizmu, ktorej bola tiež venovaná istá časť našich stretnutí. Nevynechala sa ani téma o ľudskej láske a plodnosti. Na záver sme si vypočuli pár zaujímavých a aktuálnych svedectiev  o tehotných mamičkách v ťažkých situáciách.

Bola to veľmi dobrá skúsenosť,  kedy som spoznala veľa skvelých  ľudí s neochvejnou túžbou chrániť  život. Prednášky a diskusie mi ujasnili pohľad na bioetické otázky. Ľudia, ktorí boli v mojej blízkosti, mali živý záujem o dobro a správne budovanie spoločnosti.

Vidím veľký zmysel nášho stretnutia, pretože aj keď nemôžeme zachrániť všetkých,  môžeme zachrániť mnohých. Tým, že sa tieto pravdy budú ohlasovať a dostávať na verejnosť,  môžeme ľuďom hľadajúcim pravdu ponúknuť objasnenie. Dnes je veľká potreba hovoriť o týchto témach, aby nenastala degradácia morálky a s ňou degradácia národa …

Celú tematiku stretnutia by som zhrnula do tejto básne:

 

Cesta poznania

Muž, ženu  poznávaj,

svoju vášeň opatrne ovládaj.

Žena, o mužovi maj poznatky,

veď ľudskosť má mnohé nedostatky.

Poznávajme spolu svoje krásy,

ukážu nám „iné“ trasy.

Žena je tak chránená,

žena, z muža pre muža stvorená.

Prirodzenosť chráni,

choroby a hriechy stráni.

Antikoncepcia lásku ničí,

ženské srdce všade potichu kričí.

Taký hriech od Boha odvracia,

hriech ďalšiu zlobu privádza.

Telo je Božím darom,

poznávať a skúmať jeho možnosti je povinnostným právom.

Keď objavím, poznám, chránim…

obáv a neistôt sa zbavím.

Dobro hľadať je povinnosť,

máme chrániť svoju intímnosť.

Zlo sa ľahko ponúka,

či rodina, či priatelia, či doktorova ruka.

I keď hriech na tácke máme,

do Božej služby sa my dáme.

Proti prúdu pôjdeme,

do Božieho kráľovstva prídeme.

.

.

Božena Brišáková, PF KU