Skip to content Skip to footer

Adventný Krakow 2015

V sobotu pred druhou adventnou nedeľou (5. 12. 2015) sme sa s celým autobusom pútnikov vybrali do Krakowa.

Program zájazdu spočíval z duchovnej, kultúrnej a spoločenskej časti. Najskôr sme sa zastavili vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Urobili sme si obhliadku pútnického miesta, počas ktorej sme videli svätú bránu pred Bazilikou Božieho milosrdenstva. Sv. omšu sme mali v nemeckej kaplnke, kedy sme načerpali z koreňov Božieho milosrdenstva – z Eucharistie. Odtiaľ sme si urobili prehliadku Sanktuária Jána Pavla II., ktoré je perlou Krakowa. Kultúrnu časť tvorila prehliadka Múzea Oskara Schindlera, ktoré interaktívnym spôsobom vovádzalo do obdobia druhej svetovej vojny, židovskej problematiky a záchrannej činnosti obchodníka nemeckého pôvodu Oskara Schindlera, ktorý zachránil od istej smrti 1 200 Židov. Spoločenskú časť tvorila prehliadka hlavného krakowského námestia – Rýnek glownyj, ktorá bola spojená so sledovaním adventného hudobného programu a prehliadky rozličných stánkov.

Naše spoločné cestovanie sme posilnili modlitbou sv. ruženca. Zájazd do Krakowa bol príjemným načerpaním síl na konci prednáškového obdobia i dobrou prípravou do mimoriadneho Roku milosrdenstva.

o. Róbert