Skip to content Skip to footer

Príprava Akademu 2012

Poslednú sobotu (30. 6. 2012) sa uskutočnilo v našom UPC 2. stretnutie zamerané na prípravu Akademu 2012 (stretnutie vysokoškolskej mládeže v Ružomberku). Stretnutia za zúčastnili zástupcovia z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo dotiahnuť program akcie, definovať obsah workshopov, pripraviť propagáciu, dohodnúť nasledujúce kroky prípravy. Zaujímavosťou tohotoročného Akademu je miesto konania (priestory Pedagogickej a Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity), sobotňajší program (každý z účastníkov si bude môcť vybrať z 25 workshopov, v ktorých sa bude pracovať celý deň, v nedeľu bude pútavou formou predstavený výstup z workshopov), pestrá paleta akcie (Kapucíni, chválové spoločenstvo z Košíc, flesh dance…). Akadem 2012 bude prebiehať v dátume 16.- 18. 11. 2012.

o. Róbert