Skip to content Skip to footer

Animátorská víkendovka 22. – 24. jún 2012

V dňoch 22. – 24. júna 2012 sa v Španej Doline konala vynikajúca duchovná obnova, na ktorej som sa rada zúčastnila. Stretli sme sa na nej študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí ako animátori už viedli alebo v budúcnosti budú viesť malé internátne spoločenstvá. Víkendovka mala viacero zámerov, ktoré sa aj splnili. Jedným z nich bolo vytvoriť priateľstvá, spoločenstvo medzi nami, aby sme my, čo chceme viesť malé internátne spoločenstvá, sami žili v spoločenstve. Je zároveň dôležité, aby sme boli presiaknutí duchom spoločenstva, a aby sme tohto ducha šírili medzi našimi rovesníkmi.

V Španej Doline sa medzi nami vytvorila skutočná jednota, a to aj napriek tomu, že mnohí sme sa predtým takmer nepoznali. Vzájomné rozhovory, otvorenosť a zdieľania obohatili každého z nás. Ja osobne som bola veľmi povzbudená ostatnými animátormi, keď som z ich slov a skutkov mohla vybadať ich prežívanie viery, vzťah s Bohom, vzťah s inými, ich službu. Uvedomila som si, aký je každý jeden z nás jedinečný, vzácny a akí sme potrební v Pánovej vinici.

Počas duchovného programu, ktorý tvorili najmä sväté omše, adorácie a iné duchovné aktivity, sa nás Pán dotýkal, svojim Duchom, uzdravoval a premieňal. Verím, že každý z nás zažil úžasný čas s Tým, ktorý nás povolal k službe animátora a pre Ktorého to celé robíme.

Keďže platí, že „v zdravom tele, zdravý duch“, počas týchto dní sme urobili aj niečo pre naše telo. Myslím, že po skončení skúškového obdobia, keď naša myseľ bola vystavená veľkej námahe a na telo sme niektorí trošku pozabudli, dobre padla túra v nádhernej prírode. Putovali sme na pútnické miesto Staré Hory, kde sme slávili svätú omšu.

Z tejto víkendovej duchovnej obnovy si odnášame mnohé pekné spomienky a verím, že v novom akademickom roku sa budeme snažiť, aby priniesla bohaté ovocie v našich životoch a animátorskej službe. Sme vďační Pánovi za tento čas, aj otcovi Ondrejovi Šmidriakovi, že nám to umožnil.

Študentka Dušana Štiberová