Skip to content Skip to footer

Duchovnou obnovou ukončili službu študenti v UPaC

Dňa 19. 6. 2012 sa v priestoroch UPaC Jána Vojtaššáka uskutočnila duchovná obnova pre študentov, ktorí spolupracujú v UPaC. Jej program viedol správca UPaC o. Jozef Žvanda. Po prečítaní obľúbenej state zo Svätého Písma každým účastníkom nasledovalo spoločné rozjímanie nad udalosťou straty dvanásťročného Ježiša v Jeruzaleme, ktorého Jozef s Máriou našli až po troch dňoch v jeruzalemskom chráme. Aj táto udalosť je súčasťou Božieho plánu spásy.
O 18.00 sme v Kaplnke Svätého Alberta slávili Eucharistiu, po ktorej nás o. Jozef pozval na večeru do penziónu Blesk. Po návrate z večere sme sa spoločne modlili vešpery, ktorými sme zakončili službu v UPaC v tomto akademickom roku.
Študent Juraj Duda, 1. Roč. Mgr., PF KU