Skip to content Skip to footer

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016: „Toto je moje telo!“ vs. „Toto je moje!“

Dnes slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Dnes slávime sviatok Božieho darovania. Boh, ktorý tento svet a človeka stvoril z veľkej lásky, potom, čo človek sklamal Božiu dôveru, človeka ešte z väčšej lásky vykúpil. Boh daroval svetu to najdrahšie, svojho jediného Syna. Možno ľudským rozumom pochopiť toto nepochopiteľné Božie sebadarovanie?

Toto je moje telo!

Boží Syn je láskou svojho Otca, nášho nebeského Otca. Svojim príchodom na tento svet zviditeľnil Božiu lásku a pred návratom k Otcovi nechcel ponechať človeka samého. Pri poslednej večeri prisľúbil človeku Tešiteľa, Ducha Pravdy a zároveň vymyslel geniálnu vec, vymyslel Eucharistiu a v nej ponúkol seba samého. Udalosť ustanovenia Eucharistie dnes zachytáva apoštol Pavol nasledujúcimi slovami: Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Apoštol Pavol ďalej píše: Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.“

Učeníci vo večeradle týmto slovám ešte celkom nerozumejú, no pochopia to v deň Turíc. Ak Ježiš hovorí: „Toto je moje telo…, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi“, tým anticipuje svojho Otca, napodobňuje svojho Otca v sebadarovaní. „Toto je moje telo“ znamená: „dávam vám to, čo mám najvzácnejšie, samého seba. Toto je moje telo, v službe pre vás, telo, ruky a nohy, hlava aj srdce, ktoré som kvôli vám nechal roztrhať žralokmi z lásky za vás. Vždy, keď od tejto chvíle budete vyslovovať tieto slová, v tej chvíli budete držať vo svojich rukách moje telo, najvyššiu službu voči vám.“

Toto je moje!

Aj človek pomerne často vyslovuje slová podobné Ježišovým, no čo je tragické, vynecháva z nich jedno úplne kľúčové slovo, slovo: telo. Povie totiž: „Toto je moje,“ no zabudne dodať slovo „telo.“ Nenachádzame práve tu hlavnú príčinu problémov súčasného človeka? Vysloviť slová: „Toto je moje!“, totiž znamená jednoduchú vec: sebectvo, egoizmus, mocenské záujmy, uchmatnúť si čo najviac, dobehnúť druhého, oklamať ho. Ježiš však nezostáva iba pri slovách: „Toto je moje!“, akoby si chcel niečo uchmatnúť sám pre seba, ale hovorí: „Toto je moje telo!“ Ježiš tak plný bolesti a opustenosti od človeka, ktorý často myslí len na to svoje, zúfalo kričí: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás! Nechal som sa za vás pribiť na kríž, aby ste neumreli, ale žili, aby ste nezostávali iba pri sebe samom, ale aby ste samých seba darovali môjmu Otcovi ako čistú žertvu, najčistejšiu obetu. Jedine toto je pravá cesta ku šťastiu!“

Aby krv tvojho brata či sestry nevolala po pomste…

A tak dnešná slávnosť nás vedie k podstate lásky. Kristus svojim telom a krvou kričí aj dnes: “Nesmieš byť sebcom, egoistom!  Keď prijímaš moje telo a krv aj ty obetuj svoje telo a krv pre svojho brata sestru, lebo vlastne oni sú tvojim telom a krvou, aby sa nestalo, že krv tvojho brata či sestry bude volať po pomste!”

Pane, prosíme, pomôž nám pochopiť tvoje slová: “Toto je moje telo, kalich mojej krvi.”

Jozef Žvanda

Foto: Internet