Skip to content Skip to footer

Blbá nálada v skúškach či výzva čeliť im tvárou v tvár?

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva“ (1 Pt 4, 12-14).

Tie skúšky tu na zemi sú od chvíle prvého hriechu, vtedy nastal vo vnútri človeka obrovský zlom. Prvým hriechom sa stratil vnútorný pokoj v srdci človeka, človek často nerozumie sám sebe, nie to ešte druhému, či dokonca Bohu. Skúšky sú tak súčasťou ľudského života, tak ako aj radosti. Niektoré skúšky si človek spôsobuje sám, niektoré sú tajomstvom, nie vždy im rozumieme, no ako píše apoštol Pavol v Liste Rimanom: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Kresťan musí rátať so skúškami, veď o nich otvorene hovoril aj náš Učiteľ, Pán Ježiš. Čím viac sa kresťan usiluje žiť duchovným životom, tým viacej je pre diabla zaujímavejší, tým viacej bude diablom pokúšaný.

Z Božieho slova vychádza fakt, že musíme rátať so skúškami v troch oblastiach:

  1. Ľudská sexualita, telesná žiadostivosť. Ona je na jednej strane veľkým darom, no na strane druhej je našou achillovou pätou a dotýka sa každého z nás. Musíme rátať, s tým, že nie vždy v oblasti ľudskej sexuality zvíťazíme. Pán nás pozýva, aby sme napriek tomu nestrácali nádej a ak padneme, aby sme sa k nemu vrátili, aby nás On mohol očistiť.
  2. Druhá oblasť, v ktorej môžeme zažiť skúšky, je oblasť vlastnenia. Je prirodzené, že človek túži vlastniť. K životu potrebujeme materiálne prostriedky, potrebujeme peniažky. Nie vždy v tejto oblasti to zvládneme. Niekedy človeka môže ovládnuť až posadnutosť po peniazoch a pritom ani nevidí, ako sa mu život možno v iných oblastiach rúca.
  3. Treťou oblasťou je oblasť moci. Túžime po moci, mať veci pevne vo svojich rukách, no niekedy sa nám táto túžba môže vymknúť z rúk a z nás sa pokojne môžu stať diktátori.

Nuž netreba sa čudovať, keď prichádzajú skúšky. Naopak, treba sa čudovať, ak skúšky neprichádzajú. Vtedy je potrebné sa pýtať: „Je všetko v poriadku? Žijem podľa Božej vôle? To, čo robím,  je Božia alebo moja vôľa?“

Podobne to platí aj o našej KU. Je prirodzené, že tu prichádzajú skúšky, veď tu ide o skvelé dielo. Je jasné, že diabol bude zneužívať naše slabé stránky, aby nás postavil proti sebe. Toto je potrebné si všimnúť. Skúšky majú byť pre nás výzvou po spoločenstve s pomocou Božou a spoločne riešiť problémy. Skúšky nás nemôžu rozdeliť, naopak v skúškach je potrebné byť spolu. Jedine s pomocou Božou a spoločne je možné problémy riešiť. Pritom sa netreba báť pravdy, lebo tá skôr či neskôr vynesie veci na svetlo. Pravda oslobodzuje.

Namiesto „blbej“ nálady nás apoštol Pavol dnes povzbudzuje: „Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach…!

Jozef Žvanda (jozefzvanda@gmail.com)

Foto: Internet