Skip to content Skip to footer

Naša radosť – novomanželia Lucia a Janko Hreškoví

Nestáva sa často, aby sme na stránke nášho UPaC písali o sobáši našich absolventov, no v prípade novomanželov Lucie (rod. Hovancovej) a Janka Hreškových je to potrebné urobiť. Jedná sa o dvoch vzácnych mladých, ktorí na našej ALMA Mater, teda na KU, pred rokom úspešne absolvovali svoje vysokoškolské štúdia a dosiahli druhý stupeň s titulom Mgr. Lucka vyštudovala psychológiu a Janko históriu s filozofiou.

Počas päťročného štúdia udivovali svojou úprimnou vierou, ktorá sa premietala okrem iného aj do angažovania sa v službe malým spoločenstvám na KU. Zároveň to boli aj veľmi pracovití a usilovní študenti so zmyslom pre spoločenstvo. S Luckou a Jankom sme sa zúčastnili Svetových dní mládeže v španielskom Madride v roku 2011 a v brazílskom Riu v roku 2013, odkiaľ sme si doniesli veľa krásnych zážitkov.

Lucka a Janko si v túto poslednú sobotu 14. mája 2016 v hodine Božieho milosrdenstva vyslúžili vo Farskom kostole sv. Uršule v Mokroluhu pri Bardejove sviatosť manželstva. Ja som mal možnosť požehnať ich manželstvo. Okrem mňa tu bolo ešte veľa pozvaných mladých hostí z Katolíckej univerzity v Ružomberku. V túto poslednú sobotu sme vďaka láskavému Bohu a týmto mladým ľuďom zažili kúsok neba na zemi.

Do spoločného manželského života im spoločenstvo UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku vyprosuje od láskavého Boha hojnosť Božích milostí, pokoj a dobro.

Boh, ktorý v nich začal dobré dielo, nech ho aj sám dokončí!  Bohu vďaka!

Jozef Žvanda