Skip to content Skip to footer

Príhovor na mládežníckej sv. omši 25. 11. 2013 – Kristus v centre nášho života

V dnešnom príhovore som sa inšpiroval z stretnutia svätého otca Františka s mladými počas Svetových dní mládeže v Brazílii na pláži Copacabana. Pápež bol naplnený entuziazmom, radosťou a bezprostrednou spontánnosťou, ktorú čerpal z tejto masy mladých ľudí. Povzbudzoval ich, aby sa nebáli stať sa priateľmi a učeníkmi Ježiša Krista, svedkami jeho evanjelia. Tieto slová patria aj nám.

Kristus potrebuje mladých, ktorí sú nádejou pre Cirkev, ktorá je sviatosťou spásy v tomto svete. Lebo Cirkev nie sú len pápež, biskupi a kňazi, ale s veľkou váhou aj laici, ktorí majú často krát veľkú úlohu byť svedkom vzkrieseného Krista a prinášať nádej pre ľudí dnešnej doby. Preto kresťan nemôže byť svedkom bez tých troch základných čností – viery, nádeje a lásky, o ktorých hovorí sv. Pavol v prvom liste Korinťanom v trinástej kapitole. Preto pápež František hovorí mladým: „Pridaj vieru, a tvoj život bude mať novú chuť, život bude mať kompas, ktorý ukazuje smer. Pridaj nádej a každý tvoj deň bude osvetlený a tvoj horizont nebude viac temný, ale žiarivý. Pridaj lásku a tvoja existencia bude ako dom postavený na skale, tvoja cesta bude radostná, pretože stretneš mnohých priateľov, ktorí kráčajú s tebou.“

Nebojme sa postaviť Ježiša do centra nášho života, ktorý nás miluje a zahŕňa nás svojim milosrdenstvom, lebo takto nám dokazuje svoju lásku, ktorou nás vykúpil na kríži. Stvoril nás, aby nás urobil šťastných a radostných ľudí a kresťanov, ktorí každý deň, kráčajúc s ním, môžeme nájsť riešenia a východiská v každodenných situáciách a problémoch. Svätý otec povzbudil mladých: „Preto vám dnes hovorím, každému jednému z vás: Vlož Krista do svojho života a nájdeš priateľa, na ktorého sa budeš môcť vždy spoľahnúť. Pridaj Krista a uvidíš rásť krídla nádeje, aby s radosťou kráčal cestou budúcnosti. Pridaj Krista a tvoj život bude plný jeho lásky, bude to plodný život. Pretože my všetci chceme mať plodný život. Taký život, ktorý dá život druhým.“ Otvorme sa a dajme príležitosť Kristovi, aby On mohol kráčať v našom živote ako naša najväčšia opora, lebo v ňom sme boli stvorení pre dobré diela, ktoré Boh pre nás pripravil, aby sme ich konali (porov. Ef 2, 10). Boh vás chce použiť, aby ste mohli ukázať aj vašim kamarátom a priateľom, že Ježiš je skutočnou odpoveďou na riešenie ich problémov, skrze svedectvo vášho života. Preto nebojte sa stať priateľmi, učeníkmi a svedkami Ježiša Krista.

Autor: o. Igor Suchý