Skip to content Skip to footer

Povzbudivé impulzy do nového AR, resp. O prejavoch lásky k Bohu a blížnemu

Jedným zo znamení prichádzajúceho leta je prílet lastovičiek, ktoré sú plné života. Svoju životaschopnosť prejavujú v akrobatických letoch, stavbách, oprave hniezd i v príchode nového potomstva. Znamením začiatku akademického roka na univerzite je „prílet“ začínajúcich študentov a návrat starších študentov. Je to čas nových očakávaní a výziev.

Do spomínaných očakávaní by som chcel prispieť myšlienkami pápeža Františka z exhortácie Guadete et exsultate (Radujte sa a jasajte, 19. 3. 2018). Pápež v nej ponúka správnu navigáciu „životného letu“ v túžbe po svätosti života, aby sme vytrvalo napredovali k cieľu – k nebu. Vo štvrtej kapitole (Niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete) rozoberá päť prejavov lásky k Bohu a blížnemu, ktoré v dnešnej dobe Svätý Otec považuje za najdôležitejšie: znášanlivosť, radosť, odvaha a horlivosť, spoločenstvo, neustála modlitba.

V prvom prejave svätosti (znášanlivosť, trpezlivosť a tichosť) nás Svätý Otec povzbudzuje, aby sme boli pevní v Pánovi. Tento postoj sa prejavuje v úsilí bez pomsty, v kontrolovaní jazyka, v ochote zdieľať dobro s druhými a v prijímaní poníženia.

Druhým prejavom blízkosti s Bohom je radosť a zmysel pre humor. Tento prejav vychádza z istoty, že sme Nebeským Otcom nekonečne milovaní. Radosť je ruka v ruke spojená s jednoduchosťou života a vďačnosťou, žije a odovzdáva sa v spoločenstve. Radosť sa prejavuje zmyslom pre humor.

Tretím prejavom svätosti je odvaha a horlivosť. Napriek našej krehkosti sa máme chváliť evanjeliom a prijímať impulzy od Ducha Svätého. Preto by sme si mali zachovať pozíciu pútnika, ktorý sa necháva prebudiť Ježišom. Ježišovo svedectvo a príklady svätých nás vyzývajú, aby sme vystúpili z priemernosti, kráčali vpred a prijímali Pánove prekvapenia.

Štvrtým krokom k Bohu je život v spoločenstve. Spoločenstvo nás chráni pred izolovanosťou, vytvára priestor pre mystickú skúsenosť s Pánom Ježišom aj cez malé prejavy lásky.

V poslednom prejave svätosti (neustála modlitba) nás Svätý Otec povzbudzuje, aby sme plní dôvery kráčali v Božej prítomnosti, aby sme v tichu kontemplovali Ježišovu tvár. Úsilie o neustálu modlitbu rastie v spomienkach na Božie dobrodenia, v modlitbovom čítaní Božieho slova a pri stretnutí s Pánom Ježišom v Eucharistii.

Čo vám chceme ponúknuť v nastávajúcom akademickom roku 2018/19? Keďže začiatkom septembra prebehlo blahorečenie blahoslavenej Anky Kolesárovej a v januári nás čakajú Svetové dni mládeže v Paname, chceme pri mládežníckych svätých omšiach a prednáškach „Hosť na KU“ zareagovať na tieto významné udalosti. Počas celého akademického roka sme naplánovali turistické osvieženie, ktoré vám pomôže udržiavať v zdravom tele zdravého ducha. Ostatné akcie si pozorne prečítajte v rozpise podujatí na celý akademický rok. Som presvedčený, že si určite vyberiete niečo svoje z ponuky Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka (UPaC), a zároveň vás chcem poprosiť o zapojenie vašich talentov do budovania spoločnej univerzitnej rodiny aj skrze službu nášho UPaC.

Prajem vám, aby bol pre vás nový akademický rok etapou správneho letu s presnou navigáciou na nebo.

 

o. Róbert Slotka, duchovný správca UPaC

Foto. Internet