Skip to content Skip to footer

Dve ruky. Slovo z Kaplnky. Pondelok 10.09.2018

Dve ruky. Najprv chorá, vyschnutá ruka a potom zdravá ruka. Chorá vyschnutá ruka symbolizuje nečinnosť, mŕtvu situáciu, keď sa nič nedeje, nekoná. Vyschnutá ruka nemôže slúžiť, nemôže pomáhať, skôr je len na príťaž. Vyschnutá ruka nemôže dokonca ani ubližovať. Zdravá ruka je symbolom pulzujúceho života, symbolom aktivity, budovania, služby. Zdravá ruka môže urobiť veľa dobra, môže objať, pohladiť, privinúť, no môže aj ublížiť.

V dnešnom úryvku z evanjelia podľa Lukáša (Lk 6, 6-11) sú v centre pozornosti tieto dve ruky, najprv mŕtva, vyschnutá ruka a potom živá, uzdravená ruka. Jedna sa o tú istú ruku toho istého človeka, ktorého Ježiš uzdravil v synagóge, aj keď bola sobota. Ježiš uzdravuje človeku suchú ruku, aby bola živá a zdravá nie preto, aby žila iba sama pre seba, aby ubližovala, lež preto, aby slúžila, pomáhala, milovala, žehnala. Vo svetle dnešného Ježišovho skutku si uvedomujeme, že naše ruky sú v skutočnosti zdravé, len keď s láskou nezištne slúžia. Ak sú naše ruky nečinné, ak slúžia iba samým sebe, nuž potom tie ruky, nech by boli akokoľvek pestované, tie ruky budú vyschnuté, mŕtve.

Bohu vďaka, že nám Boh daroval zdravé ruky!

Jozef Žvanda

Foto: Internet