Skip to content Skip to footer

Navštívil nás biskup z Tanzánie. Možno tam pôjdeme.

V pondelok 17. septembra 2018, v prvý deň nového akademického roka 2018/2019, k nám do Ružomberka, na pôdu našej Katolíckej univerzity, zavítal diecézny biskup diecézy Kahama v Tanzánii, Mons. Ludovic Minde.

Vo februári tohto roka sme na našej stránke informovali o misijnej ceste niekoľkých  slovenských kňazov a laikov do Tanzánie v Afrike. Súčasťou tímu bol aj duchovný otec Ondrej Šmidriak, náš niekdajší univerzitný kaplán a kolega. Spomínaný misijný tím priviezol do Tanzánie aj misijnú zbierku, do ktorej sme sa zapojili aj my. Finančnou pomocou a školskými potrebami sme potešili zvlášť africké deti. Aj tu je vysvetlenie, prečo k nám v uplynulých dňoch zavítal biskup z Tanzánie. Cesta Mons. Ludovica Minde na jednej strane je ďakovnou cestou, poďakovaním za misijnú zbierku. Na druhej strane biskup z Tanzánie zavítal k nám aj s konkrétnou prosbou pomôcť v jeho diecéze vybudovať školy, tak základné, ako aj stredné a pomôcť aj vysokoškolskému kolégiu, ktoré sa tam pomaly rodí. Otec biskup sa v pondelok popoludní stretol aj s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Doc. Jaroslavom Demkom, s ktorým spoločne uvažovali nad možnou budúcou spoluprácou. Večer o 19.30 na prvej vysokoškolskej svätej omši v novom akademickom roku sa otec biskup prihovoril k prítomným mladým vysokoškolákom.

V úvode svojho príhovoru sa biskup Ludovic vrátil k pondelkovému evanjeliu, v ktorom vystupuje rímsky vojak – stotník, ktorý prosí Ježiša, aby uzdravil jeho sluhu. Stotník je pre nás vzorom služby a úcty, vzorom modlitby a prosby. V nasledujúcich slovách otec biskup z Tanzánie priblížil celému liturgickému spoločenstvu situáciu v svojej krajine a diecéze. Chýbajú tam školy, chýbajú pedagógovia, a tak je veľkou tragédiou, že deti školu nenavštevujú. Veriaci, ale zvlášť deti, neraz prosia biskupa, aby im postavil školu, no jeho diecéza je veľmi chudobná. Aj preto prišiel hľadať pomoc k nám. Zároveň veľmi úprimne, až emocionálne, vyzval študentov, aby na niekoľko týždňov zavítali do Tanzánie a aby tam mohli aspoň nakrátko učiť deti angličtinu, matematiku, fyziku, náboženstvo či iné predmety. Diecéza môže prijať až štyridsať dobrovoľníkov.

Po skončení svätej omše ešte pokračovala polhodinová diskusia, v ktorej otec biskup predstavil svoju krajinu ako bezpečnú krajinu, o ktorej sv. Ján Pavol II. pred rokmi povedal: „Tanzánia je záhradou pokoja pre Afriku.“ „Tanzánia je chudobná krajina, krásna krajina, má veľkú perspektívu, zatiaľ je tu progres veľmi pomalý, no krajina sa prebúdza. Preto vás milí študenti prosím, príďte k nám, príďte k nám v lete aspoň na dva tri týždne, príďte a pomôžte našej krajine,“ povedal na záver biskup. Nuž čo s tým?

Určite prídeme, možno už najbližšie leto. No zatiaľ môžeme našich priateľov z diecézy Kahama v Tanzánii potešiť aspoň modlitbou a zbierkou školských pomôcok, ktorá už od utorka prebieha v našom UPaC.

Nuž, pôjdeme! Určite pôjdeme!

Jozef Žvanda