Skip to content Skip to footer

Postrehy z Akademu

Tento ročník akademu bol inovovaný, čo hodnotím veľmi pozitívne. Bola to predovšetkým hlbšia a časovo viac dotovaná práca vo zvolenej tematike. Ja som si zvolil tím Teológia tela a ľudská sexualita, ktorú viedol o. Marek Iskra. V tíme nás bolo okolo 30. S pomocou skvelej animátorky Lucie sme vytvárali otvorené spoločenstvo. Téma všetkých hlboko oslovila a každý si niečo odniesol do svojho života. Vo mne rezonuje skutočnosť, že prostredníctvom manželstva sa pripodobňujeme Bohu a pripravujeme sa na jeho večné darovanie sa nám po smrti.

 Juraj Duda, študent KU

Na akademe som bol po tretíkrát. Veľmi sa mi páčil Duch, ktorý tam vládol. Oslovilo ma, že som sa mohol otvorene rozprávať s kýmkoľvek na tému Boh. Bol som v nemocničnom tíme, ktorého úlohou bolo ísť do nemocnice a venovať svoj čas pacientom, najmä opusteným. Ja som sa rozprával so starším pánom, ktorý bol praktizujúci veriaci a ktorý znáša svoje ochorenie trpezlivo. Veľmi ma obohacovalo to, že sme svoj čas mohli tráviť spoločne. Dalo mi to možnosť vidieť spôsob života iných. Ten duch, ktorý tu vládol – Duch lásky – ma povzbudil k viacerým konkrétnym rozhodnutiam, ako radikálnejšie žiť vieru.

  Nikolaj Duda, študent KU