Skip to content Skip to footer

Pôstna duchovná obnova na KU – 19.03.2013

Oznamujeme pedagógom, študentom a všetkým zamestnancom Katolíckej univerzity v Ružomberku,

že dňa 19.marca 2013 (utorok) sa uskutoční

 pôstna duchovná obnova

 v Univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli s hosťom

Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislavom Stolárikom, PhD., pomocným biskupom košickej arcidiecézy

PROGRAM:

 11.30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

11.45 Modlitba posvätného ruženca

12.15 Sv. omša

13.15 Adorácia                        

 Zároveň Vás s láskou všetkých na túto duchovnú obnovu pozývame. Kňazi a koordinátori Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku