Skip to content Skip to footer

Základné vlastnosti pri výchove

Dňa 6. 3. na Internáte Ruža sa uskutočnilo ďalšie stretnutie z cyklu Školy rodiny s pani Monikou Naďovou.

Počas stretnutia sme si vypočuli tému o výchove detí a dozvedeli sa, že prvým aspektom dobrej výchovy je zdravá fungujúca rodina.
Rozprávali sme sa o prístupoch vo výchove k deťom. Boli uvádzané príklady z praxe. Tiež sme sa pozreli na problematiku rozdielnych prístupov k prvorodeným deťom, druhorodeným a posledne narodeným.
Na záver myšlienka na uvažovanie: “Aby sme pochopili správanie dieťaťa, tak treba pochopiť jeho srdce.”
Janka, študentka FF KU