Skip to content Skip to footer

V čase skúšky…

V živote prídu radostné, ale aj smutné dni. Aj do života veriaceho človeka môžu vstúpiť tmavé a temné noci a dni. Čo nám radí svätopisec pre takéto chvíle?

1           Synu, ak ideš slúžiť Bohu,

stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni

a priprav sa na skúšku!

2           Uponíž si srdce a vytrvaj,

nakloň svoj sluch a prijmi rozumné slovo

a neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy.

3           Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh;

pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj,

aby si vzrástol životom, keď príde koniec.

4           Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti,

maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje.

5           Lebo zlato a striebro čistia ohňom

a bohumilých ľudí v peci utrpenia.

6           Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí,

urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho!

Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby!

7           Ktorí sa bojíte Pána, čakajte až sa zmiluje,

neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli.

8           Ktorí sa bojíte, majte k nemu dôveru,

a vaša odmena vás neminie,

9           Ktorí sa bojíte Pána, dúfajte v neho,

a na vaše oblaženie príde jeho zľutovanie.

 

(Sir 2, 1-9)