Skip to content Skip to footer

Personálne zmeny v UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

Počas letných prázdnin sa v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) uskutočnili personálne zmeny. Novým duchovným správcom UPaC je od 10. júla 2013 otec Róbert Slotka, ktorý od 1. júla 2003 pôsobil v UPaC ako univerzitný kaplán. Nový duchovný správca nahradil otca Jozef Žvandu, ktorý túto službu vykonával od zriadenia UPaC 1. novembra 2002 až doteraz a ktorý aj naďalej zostáva pôsobiť v UPaC ako univerzitný kaplán.

Z duchovnej služby v UPaC v Ružomberku sa do služby vo vlastnej banskobystrickej diecéze vrátil otec Ondrej Šmidriak. Ten pôsobil v UPaC v rokoch 2003-2006 a 2010-2013. Dnes otec Ondrej Šmidriak pôsobí vo Zvolene.

V súčasnosti má UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku štyroch rímsko-katolíckych kňazov: O. Róbert Slotka, O. Jozef Žvanda, O. Dušan Galica, O. Stanislav Dulák. V ich službe im vypomáha aj p. František Kovaľ SJ, riaditeľ Kolégia KU. Pre grécko-katolíckych veriacich je k dispozícii O. Igor Suchý.

Prosíme o modlitbu pre nového duchovného správcu UPaC Jána Vojtaššáka a rovnako aj pre ostatných univerzitných duchovných otcov.

Jozef Žvanda, 28.08.2013, Ružomberok