Skip to content Skip to footer

Svetové dni mládeže v RIU stále v nás žijú

V poradí už dvadsiate ôsme Svetové dni mládeže, ktoré v roku 1985 odštartoval bl. Pápež Ján Pavol II., sa v dňoch 23.-28. júla 2013 uskutočnili  v brazílskom veľkomeste Rio de Janeiro. Bezprostredne pred týmto podujatím, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dva milióny mladých ľudí z celého sveta, prebiehal misijný týždeň v diecézach a farnostiach celej Brazílie.

Pútnici zo Slovenska v počte takmer 350 účastníkov z radov mladých, kňazov a rehoľníkov sa na celý týždeň stali hosťami siedmich farností v brazílskom veľkomeste Sao Paulo v časti Ipiranga. Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku spolu so svojimi troma kňazmi, ktorí taktiež putovali na SDM do Ria, prežili misijný týždeň v Sao Paule, vo farnosti sv. Jána Krstiteľa. V areáli farnosti sa nachádza Kňazský seminár, v ktorom sa na kňazské povolanie pripravuje asi 200 seminaristov z pätnástich rôznych Kongregácií a spoločenstiev. V tomto areáli sa nachádza aj inštitút pre chudobné deti, ktorý sa na týždeň stal dočasným domovom pre vyše dvadsiatku Ružomberčanov. Pobyt na tomto mieste ponúkol tak domácim ako aj hosťom možnosť navzájom sa spoznať a budovať nové vzťahy, spoznávať novú kultúru, krajinu. Mnohé chvíle strávené pri spoločných aktivitách, pri slávení sv. omší, pri spoločnom stolovaní, či pri potulkách Sao Paulom spôsobili, že pri rozlúčke na konci misijného týždňa boli slzy v očiach tak na strane domácich hostiteľov, medzi , ktorými je dobré spomenúť mladého Franka, jeho manželku Sofiu, Richarda, Valériu, Natáliu. Ale slzy sa objavili aj v našich očiach, v očiach nás Slovákov.

Zo Sao Paula viedla cesta pútnikov do Rio de Janeira s krátkou zastávkou v jednom z najväčších mariánskych pútnických miest na svete, v Aparecide, ktorá sa nachádza asi uprostred medzi spomínanými dvoma brazílskymi veľkomestami. A potom už začali samotné SDM. RIO sa zaplnilo miliónmi mladých z celého sveta, ktorých neodradilo ani zlé počasie, ani správy, že v tomto meste vládne pomerne veľká kriminalita a hrozí tu nebezpečenstvo. Panna Mária z Aparecidy však bdela nad týmto podujatím. Stretnutia na svetoznámej pláži COPACABANA, slávenie svätých omší, modlitba krížovej cesty či sobotňajšia vigília, boli pre väčšinu účastníkov hlbokým duchovným zážitkom. SDM obohatené o dopoludňajšie katechézy s otcami biskupmi, festival mládeže popoludní, prehliadka mesta, návšteva Cukrovej homole, výlet na Corcovada so sochou zmŕtvychvstalého Krista, návšteva múzeí či divadiel, to všetko spôsobilo, že účastníci SDM v RIU zažili hlboké zážitky v každej oblasti, teda duchovnej, kultúrnej, spoločenskej, športovej atď.

Nezabudnuteľnými zostanú mnohé stretnutia v uliciach mesta, nezabudnuteľným zostane úsmev pápeža Františka, jeho otvorenosť a jeho múdre otcovské slová. Počas záverečnej svätej omše v nedeľu 28. júla 2013 na Copacabane, nielen prítomných mladých, ale aj tých, ktorí nemohli do Brazílie pricestovať, pápež František nanovo vyzýval, aby sa stali misionármi. Spomenul tu tri slová: choďte, bez strachu, pre službu. To prvé slovo je výzvou ísť a stať sa ohlasovateľom radostnej zvesti. „Najlepšími misionármi mladých sú mladí“, povedal vtedy František. Bez strachu, to znamená byť odvážnym veď  v tomto ohlasovaní nie sme sami. Lebo Ježiš nepovedal choď, ale choďte. A nakoniec  pre službu znamená prekonať svoje sebectvo a slúžiť.

Dnes sú už účastníci SDM v RIU doma. Doma sme aj my. Prichádza čas, aby sme celé to bohatstvo nadobudnuté v Brazílii zúročili, aby sme sa stali misionármi radostnej zvesti. Už dnes je potrebné vykročiť bez strachu a pre službu z lásky druhým.

o. Jozef Žvanda, 30.08.2013, Ružomberok