Skip to content Skip to footer

Odpustová slávnosť sv. Alberta

V polovici týždňa (15. 11. 2016)  sme oslávili deň patróna Kaplnky sv. Alberta Veľkého. Hlavným celebrantom na sv. omši bol riaditeľ vnútornej správy KU – o. Dušan Škrábek. V príhovore zachytil prínos osobností pre svet, pripomenul život sv. Alberta a naznačil odkaz sv. Alberta v dvoch slovách – poznávať a uvažovať. Pri sv. omši doprevádzal spev zbor študentov KU z mládežníckej sv. omše. Po sv. omši „rozdával lístky na obed sv. Albert“, pretože všetci účastníci sv. omše boli pozvaní ku odpustovému stolu v priestoroch UPaC, kde sa upevňovalo spoločenstvo KU.

Sv. Albert Veľký, oroduj za nás na našej životnej púti.

o. Róbert Slotka