Skip to content Skip to footer

Niektoré slovenské reakcie na osobu Gabrielu Kuby

Minulého týždňa sme mali príležitosť stretnúť sa na pôde našej univerzity s odborníčkou na ochranu rodiny Gabrielou Kuby. Preplnená aula svedčila o veľkom záujme dešifrovať gender ideológiu, ktorá sa dostáva do legislatívy štátov európskej únie.

 

Zaujal ma článok na www.tkkbs.sk, kde pani Gabriela triezvym, úctivým a dôstojným spôsobom odpovedala na invektívy a osočovania pani riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľgy Pietruchovej. Odporúčavam vám, aby ste si ho prečítali a vnímali ešte väčšiu potrebu chrániť rodinu a vyjadriť to na verejnosti, v médiách. Článok sa nachádza na: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131016018

Autor: o. Róbert