Skip to content Skip to footer

Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti

Srdečne vás pozývame na prednášky, ktoré budú prednesené na konferencii „Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti III.“, ktorá sa uskutoční 23. 10. (v stredu) na pôde Pedagogickej fakulty. Organizátormi konferencie sú: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Biskupský úrad v Spišskom Podhradí, Nadácia Konráda Adenaura, Fórum pre verejné otázky, Pedagogická fakulta KU.

 

Program konferencie je nasledovný:

 

8:30 Sv. omša v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli

 

10.00 Otvorenie konferencie – Aula Jána Pavla II.

 

10:10 Ing. Janka Majherová, PhD., katedra informatiky PF KU

Žijeme vo virtuálnej realite?

 

10:40 PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD., katedra pedagogiky a psychológie PF KU

Mladý „homo interneticus” a jeho komunikácia

 

11:10 prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Cynizmus versus pravda v komunikácii

 

11:40 doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., katedra pedagogiky a psychológie PF KU Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka

12:10 – 12:50 Diskusia

 

14:00 Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete

 

14:30 PaedDr. Ján Dravecký, PhD. , riaditeľ diecézneho školského úradu, Spišská Kapitula

Virtuálny svet žiakov cirkevných stredných škôl v Spišskej diecéze

 

15:00 – 15:30 Diskusia

 

15:30 Záver konferencie a prehliadka priestorov novej Univerzitnej knižnice KU