Skip to content Skip to footer

Bl. Ján Pavol II. z pohľadu p. Jozefa Luscoňa, SDB

Pri poludňajšej svätej omši v utorok (15. 10.) v Kaplnke sv. Alberta v rámci týždňa s bl. Jánom Pavlom II. sa páter Jozef  snažil vo svojom príhovore  predstaviť odkaz bl. pápeža.

Po predstavení životného rámca pápeža si položil si rečnícke otázky: „Prečo bl. Ján Pavol II. vyhlásil 1340 svätých, prečo absolvoval vyše 100 pracovných ciest?“ Bl. Ján Pavol II. vedel burcovať národy a vedel správne pomenovať skutočné problémy. Svätorečeniami sa usiloval zobudiť vieru národov. Pri charakteristike jeho osoby sa zastavil pri týchto oblastiach:

– komunikácia – bl. Ján Pavol II. vedel komunikovať s davmi. I tie malé gestá sa stávali veľkými,

– jeho tvorba –  Katechizmus katolíckej cirkvi, Kódex kanonického práva, 14 encyklík… čo žil, o tom písal,

– prvá návšteva Slovenska –  jeho typickým zvolaním je: „ Nebojte sa!“ . V tejto výzve nás volá, aby sme v tomto čase slobody neboli príliš poddajní a aby smi išli za pravdou. Čo obdivoval bl. Ján Pavol II. na Slovensku? Slovenská viera nemá extrémy, je zakotvená v mariánskej úcte, mladí sa zúčastňujú na bohoslužbách… Iste naša viera má svoje rezervy.

– niektorí sa pýtajú, prečo pápež neodstúpil skôr? Keď otec Jozef komentoval návštevu bl. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, povedal, že človek  aj vo vysokom veku a v starobe môže niesť kríž.

Na záver príhovoru nám poprial, aby na základe výzvy bl. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“ láska pohltila strach a aby sme vykročili za pravdou.

Po sv. omši sme sa pomodlili litánie ku bl. Jánovi Pavlovi II. a každý si mohol osobne uctiť pozostatky blahoslaveného.

Autor: o. Róbert