Skip to content Skip to footer

Nie toto je pôst? Piatok 08.03.2019

Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, keď to nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov! Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne. (Iz 58, 1-9)

Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí.

Nie toto je pôst: mať úctu jeden k druhému, ak na ulici niekoho staršieho stretneš, že ho pozdravíš, že mu uvoľníš miesto v autobuse či vo vlaku, že sa nebudeš predbiehať v nemocničnej čakárni a nebudeš šomrať a vyvolávať zlú náladu, že nebudeš ohovárať a osočovať, že dodržíš svoje slovo, že nebudeš klamať a podvádzať, že nebudeš šíriť neoverené informácie, že dokážeš povedať Bohu a j človeku prosím, ďakujem, odpusť mi, odpúšťam ti, že dokážeš druhého vypočuť, že nebudeš mať voči iným predsudky, že si nebudeš namýšľať a domýšľať, že inému správne poradíš, že budeš kritický voči sebe, voči svojim deťom a voči svojim blízkym, že budeš mať čas na najbližších, že sa zastaneš rodiny, manželov, detí, kňazov, cirkvi, že budeš o veciach konštruktívne vo svetle evanjelia premýšľať a nekriticky neprijmeš akúkoľvek informáciu, že nebudeš mať dve tváre a že sa nebudeš pretvarovať, že sa budeš za druhých aj za seba modliť, že si v televízii či na internete, v časopisoch alebo v iných masmédiách budeš vyberať iba vhodné programy a články, ktoré neurážajú ľudskú dôstojnosť, že siahneš aj po katolíckych masmédiách, po knihách a Svätom písme, že nebudeš na sociálnych sieťach šíriť agresiu a nenávisť, že budeš žiť striedmo, skromne, že nebudeš vyhadzovať potraviny, že ti to nebude jedno, že ti to nebude jedno. Nie toto je pôst?

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí…

Text a foto: Jozef Žvanda