Skip to content Skip to footer

Návšteva vo Farnosti Premenenia Pána v Sedliciach

V nedeľu 3. marca 2019 kňazi z Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC), otec Dušan Galica a otec Jozef Žvanda, v rámci programu výjazdov do farností Slovenska, navštívili Farnosť Premenenia Pána v Sedliciach pri Prešove.

Farnosť zriadenú v roku 1914 v súčasnosti spravuje farár Mgr. Jozef Kandráč. Farský kostol Premenenia Pána v Sedliciach s počtom obyvateľov 1.000, bol postavený v roku 1859, od roku 1999 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a 10. februára 2001 ho už zrekonštruovaný konsekroval košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Súčasťou farnosti sú aj filiálne obce: Sucha Dolina s kostolom sv. Cyrila a Metoda, Miklušovce a Klenov. Pôvodné nástenné maľby vo farskom kostole vytvoril v roku 1918 akademický maliar Jozef Hanula a v 50.tych rokoch XX. stor. boli reštaurované.

Ružomberskí kňazi v nedeľné dopoludnie slávili s miestnymi veriacimi dve sväté omše, a to o 08.30 hod. v Sedliciach a o 10.00 v Suchej Doline. Homíliu počas svätých omší predniesol kňaz Dušan Galica a v závere kňaz Jozef Žvanda prítomným veriacim predstavil dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, jej jednotlivé fakulty, možnosti štúdia a trávenia voľného času a tiež činnosť UPaC. Po skončení svätých omší si miestni veriaci mali možnosť uctiť relikviu sv. Jána Pavla II., ktorá je zvyčajne umiestnená v univerzitnej Kaplnke sv. Alberta a v túto nedeľu na jeden deň priputovala s univerzitnými kňazmi na Východ Slovenska. Pre veriacich bol k dispozícii aj univerzitný časopis Kuriér KU, informačné letáky, rôzne knihy a ružence, ktoré na túto príležitosť vyrobili študenti KU v Ružomberku.

Ružomberskí univerzitní kapláni zažili vo Farnosti Premenenia Pána v Sedliciach, tak zo strany miestneho farára Mgr. Jozefa Kandráča, ako aj zo strany miestnych veriacich milé prijatie, začo  sú veľmi vďační, za všetkých sa modlia a zároveň veriacich farnosti pozývajú na návštevu KU v Ružomberku a mladých ľudí na štúdium na jedinej Katolíckej univerzite na Slovensku do Ružomberka. Kňazi z UPaC zároveň už dnes plánujú návštevu ďalšej farnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24. marca 2019, opäť to bude na Východe, a to  vo Farnosti Osikov pri Bardejove.

Jozef Žvanda