Skip to content Skip to footer

Na Akadem zavítalo takmer 500 účastníkov

Na výške vyššie – taký bol  názov  už 19. ročníka  stretnutia  akademickej mládeže – Akadem. Ten sa  uskutočnil v druhý novembrový víkend v Ružomberku.   Motto stretnutia  bolo inšpirované nedávnym posolstvom pápeža Benedikta XVI.,  ktoré adresoval mladým.

V športovej  hale  Koniareň sa  zišlo takmer 500 účastníkov z dvanástich univerzitných pastoračných  centier v rámci celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie malo domáce pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Hlavný celebrant otváracej piatkovej omše bol trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Vo svojom úvodnom príhovore upriamil pozornosť na veľkosť srdca a zároveň študentov tak vyzval k odvahe rozvíjať vlastné talenty a dary s pohľadom upriameným na Krista. „Nie je to o tom, aby človek bol vysoký fyzicky, ale predovšetkým svojím srdcom, zmýšľaním a túžbami,“ dodal arcibiskup Bezák.

Ako  nás informoval spoluorganizátor  stretnutia a kaplán pastoračného centra v Ružomberku Róbert Slotka, spomedzi 13 workshopov  sa najväčšiemu  záujmu  tešil workshop manželov Rimarčíkových s  názvom: „ Ako  chodiť  aby  sme  došli II.“, moderátorský,  o rozpoznávaní povolania. Pre vlaňajší úspech workshopu manželov Rimarčíkových sme tento workshop opäť zaradili do programu a možno povedať, že svojim obsahom bol rovnako zaujímavý a obohacujúci,” uviedol R. Slotka.

„Sme  manželia  už  osemnásť  rokov a nakoľko sme sa  aj my na  začiatku našej cesty poriadne  “otĺkli”, rozhodli  sme  sa  pomôcť  mládeži a snúbencom. Cestu životom ukázať nemôžeme, ale sme pripravení po nej sprevádzať,” uviedli manželia Rimarčíkoví  počas svojej prednášky v Jezuitskom kostole.

V rámci homílie sa vo farskom kostole sv. Ondreja vysokoškolákom prihovoril i univerzitný kaplán otec Ondrej Šmidriak. Zdôraznil hlavne potrebu mať v úcte spoločenstvo Cirkvi a nevyhnutnosť vytvárať spoločenstvá, v ktorých možno zdieľať vlastnú vieru. „Musíme šíriť vieru ďalej, lebo aj my sme ju od niekoho prevzali. Rovnako si musíme uvedomiť, že viera nie je len o pravidlách, tak ako štúdium na vysokej škole nie je len o prednáškach,” zdôraznil O. Šmidriak.

Trojdňové stretnutie akademickej kresťanskej mládeže sa zavŕšilo divadelným predstavením, slávnostnou liturgiou, ktorú celebrovalžilinský diecézny biskup Tomáš Galis a súčasne organizátori prezradili dátum nastávajúceho okrúhleho 20. ročníka, Akademu. Ten sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční od 11. do 13. novembra 2011.

Prvé stretnutie akademickej kresťanskej mládeže sa uskutočnilo v roku 1992 v Banskej Bystrici. Po úvodných ročníkoch sa jeho organizácia presunula po vzniku Katolíckej univerzity do Ružomberka. Podujatie pripravujú zástupcovia univerzitných pastoračných centier s pomocou Rady pre univerzity Konferencie biskupov Slovenska a Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.
JG