Skip to content Skip to footer

Uskutočnila sa odpustová slávnosť spojená s požehnaním vitráže

V pondelok 15. novembra 2010  sa popoludní o  15.15 hod. v Kaplnke sv. Alberta Veľkého v priestoroch Katolíckej univerzity na Hrabovskej ceste uskutočnila odpustová slávnosť z príležitosti liturgickej spomienky na tohto veľkého svätca. Hlavným celebrantom bol jezuitský páter Ondrej Gábriš, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi ako na človeka, ktorý napriek hlbokému vzdelaniu dokázal prepájať vedu s vierou, bol mužom, ktorý spájal.

Totiž ako prvý spájal Aristotelovu filozofiu s kresťanskou náukou. V jednej osobe bol vedcom a svätcom. Bol mostom, ktorý spájal ľudí. Neskôr, keď pôsobil na Sorbone v Paríži, bol jeho žiakom sv. Tomáš Akvinský, neskorší najväčší teológ v dejinách Cirkvi.

Súčasťou odpustovej slávnosti bolo aj požehnanie vitráže, ktorá sa nachádza v zadnej časti kaplnky. Jej autorom je akademický maliar Doc. Pavol Rusko, pedagóg na Katedre Výtvarnej výchovy PF KU. Doc. Pavol Rusko po skončení sv. omše v krátkosti predstavil vitráž ako „Pozvanie“. Kríž s Kristom na kríži je pozvaním pre každého, kto vchádza na pôdu KU, aby zároveň vstúpil aj do kaplnky a na druhej strane pre prítomných v kaplnke je pozvaním žiť Ježišovu lásku v bežnom živote.
o. Jozef Žvanda, 21.11.2010, Ružomberok