Skip to content Skip to footer

Modlitba za Katolícku univerzitu 24×7

V dňoch 26. 5. – 2. 6. 2014 sa konala modlitbová reťaz – Modlitba za Katolícku univerzitu 24×7. Celý týždeň – 24  hodín denne – prebiehala modlitba za naše univerzitné spoločenstvo. Zúčastnilo sa jej najmenej 140 členov z radov pedagógov, kňazov, študentov zo všetkých fakúlt, Modlitbového spoločenstva pri KU, bohoslovcov zo Spišskej Kapituly a Košíc, rehoľných komunít  a veriacich z Ružomberka.     

 Zúčastnení modlitebníci majú na túto akciu pozitívne ohlasy. Mnohí vnímali vášeň modliť sa za univerzitné spoločenstvo. Pomohlo im to v prehĺbení osobnej modlitby, v čítaní Božieho Slova, v meditácii. Mladí zúčastnení využívali najmä modlitbu chvál Ježiša, Ježišovho mena nad každým členom univerzitného spoločenstva.

 Vnímame potrebu častejšie využívať tento spôsob modlitby a iste ju ešte využijeme, napr. na začiatku akademického roka. Modlitba spája a keď máme tvoriť skutočné spoločenstvo, ktorého centrom je Kristus, nemôžeme ho považovať za akýsi doplnok k štúdiu, ale za centrum nášho života.

 Darka, FF KU