Skip to content Skip to footer

Zoslanie Ducha Svätého A 2014: Až keď nájdem pokoj, až potom ti ho môžem darovať

V dnešnú Svätodušnú nedeľu sa nám v prvom čítaní a v evanjeliu predstavuje spoločenstvo apoštolov zídených vo večeradle. V oboch prípadoch však vládne celkom iná atmosféra. Prvé čítanie nám predstavuje zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov a to v podobe ohnivých jazykov. Spolu s Máriou Ježišovou matkou a s inými ženami tu niekoľko dní pobudli v spoločnej modlitbe tak, ako im to pred svojim návratom do neba prikázal Ježiš. Dnes sa jeho slovo plní a oni obdarení mocou Ducha Svätého začínajú chápať všetko to, čo zažili pri Ježišovi, kým tu bol ešte medzi nimi. Títo jednoduchí muži zrazu v mnohých jazykoch vydávajú svedectvo o veľkých Božích činoch. V ich srdciach vládne pokoj, odvaha a nadšenie pre ohlasovanie evanjelia a vďaka tomu vytvárajú spoločenstvo lásky a pokoja.

Celkom iná atmosféra vládne vo večeradle, kam sa jedenásti učeníci vrátili potom, ako Ježiša opustili a on zomrel na kríži. Bolesť a sklamanie zo seba, sklamanie zo zrady, bolesť a sklamanie z toho, čo sa udialo, ich celkom prenikla. Tá bolesť má deštrukčnú moc, vnútorne zožiera, tiché výčitky nedajú človeku pokoja. Do tejto rozorvanej situácie vstupuje zmŕtvychvstalý Ježiš a svojich skľúčených a ranených učeníkov oslovuje: „Pokoj vám!“ Nie, z Ježišových úst nevychádza výčitka. Sám vidí do ich sŕdc, tých výčitiek už majú dosť, teraz potrebujú pokoj, potrebujú získať pokoj, aby ten pokoj raz mohli odovzdávať ďalej. Hovorí im: „Pokoj vám!“ A potom dýchne na nich a hovorí: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú mu zadržané.“ Je to hriech zrady, ktorý im rozorval srdcia, je to Ježišovo odpustenie, ktoré im vracia pokoj. Len keď sami nadobudnú pokoj, len potom ho budú môcť šíriť ďalej.

Toto je jeden z prvých účinkov Ducha Svätého, ktorý Ježišovi učeníci zakusujú na sebe samých. Ježiš mocou svojho Ducha Svätého chaos ich sŕdc, ktorý spôsobil hriech, mení na pokoj. Je to tak ako na počiatku sveta, keď Duch Boží zmenil chaos na poriadok. A tak sa nám predstavuje jeden z najdôležitejších účinkov Ducha Svätého, Duch Svätý mení chaos na pokoj, odpúšťa hriechy a daruje pokoj, ticho, mier. Až potom prichádza tá druhá situácia, druhé stretnutie vo večeradle. Až keď učeníci nadobudnú pokoj vo svojich srdciach, až keď je im odpustený hriech, ktorý ničí jednotu, až  potom sa jednomyseľne stretávajú vo večeradle s Máriou, Ježišovou matkou a s inými ženami. Až potom tu v modlitbe môže na nich zostúpiť Duch Svätý a prejaviť svoju plnú moc, až potom objavia tú výšku, hĺbku a šírku Božieho darovania. Až potom, keď všetok ľud zídený v Jeruzaleme počuje jednoduchých mužov s odvahou v rôznych jazykoch hovoriť o mocných Božích skutkoch, až vtedy všetok ľud pochopí, že sa tu deje čosi mimoriadne, čosi Božie. A vtedy, tu na tomto mieste sa mocou Ducha, ktorý vychádza z učeníkov, mocou Ducha, ktorý im daruje pokoj, vtedy keď oni nadobudnú pokoj, vtedy sa zrodí Cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier, ako spoločenstvo lásky, porozumenia a pokoja.

Som darcom pokoja či šíriteľom rozdelení? Ak platí o mne to druhé, potom čím to je?

Až vtedy, keď nadobudnem pokoj, až vtedy ho môžem darovať.

Jozef Žvanda

Foto: Internet