Skip to content Skip to footer

Týždeň modlitieb mladých za mladých 2014

V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.

Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: “Mám ťa v srdci”. Je to uistenie a výzva pre každého z nás. Uistenie, že Pán nás má v srdci. Sme jeho, vždy nás chcel a miluje nás ako svoje Božie deti. Výzva pre mňa i pre teba, aby sme rozšírili svoje srdce a  prijali každého  v láske a aby sme prijali do nášho srdca Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a nechali sa milovať a boli milujúce deti.

Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie – otvoria svoje srdcia Božím túžbam.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:

 1. Osobnou modlitbou
 2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
 3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM všade tam, kde to bude možné
 4. Nosením odznaku, ktorý sa dá objednať za odporúčaný dobrovoľný príspevok 0,2 €/ kus, nad 100 kusov za cenu 0,1 €./kus. Objednávky s počtom kusov a adresou môžete zasielať na mail: odznakyt3m@gmail.com. Poštovné je zdarma.
 5. Obetovaním sv. omše na tento úmysel.
 6. Vlastnými nápadmi …

Prevzaté z http://www.t3m.sk/

V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.

Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: “Mám ťa v srdci”. Je to uistenie a výzva pre každého z nás. Uistenie, že Pán nás má v srdci. Sme jeho, vždy nás chcel a miluje nás ako svoje Božie deti. Výzva pre mňa i pre teba, aby sme rozšírili svoje srdce a  prijali každého  v láske a aby sme prijali do nášho srdca Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a nechali sa milovať a boli milujúce deti.

Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie – otvoria svoje srdcia Božím túžbam.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:

 1. Osobnou modlitbou
 2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
 3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM všade tam, kde to bude možné
 4. Nosením odznaku, ktorý sa dá objednať za odporúčaný dobrovoľný príspevok 0,2 €/ kus, nad 100 kusov za cenu 0,1 €./kus. Objednávky s počtom kusov a adresou môžete zasielať na mail: odznakyt3m@gmail.com. Poštovné je zdarma.
 5. Obetovaním sv. omše na tento úmysel.
 6. Vlastnými nápadmi …

Prevzaté z http://www.t3m.sk/