Skip to content Skip to footer

Púť pedagógov PF do Šaštína

V piatok 30. mája sa skupina pedagógov z Pedagogickej fakulty KU vybrala na púť do Šaštína, do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

O pol siedmej v upršané piatkové ráno sme nastúpili do autobusu a vyrazili spred vchodu Katolíckej univerzity do západnej časti nášho malebného Slovenska, aby sme poprosili našu národnú patrónku o jej mocný príhovor a poďakovali Bohu za dary, ktoré nám dáva.

Cesta prebiehala v príjemnej atmosfére. Aj keď takmer celý čas pršalo, dlhú chvíľu v rámci cestovania sme si krátili modlitbami, vtipnými historkami a hodnotením uplynulého akademického roka. Do Šaštína sme dorazili presne desať minút po desiatej. Najprv sme si prezreli okolie Baziliky, potom sme vstúpili do chrámu, aby sme sa zúčastnili svätej omše. Pridali sa k nám pútnici z Bardejova, ktorí do baziliky prišli niekoľko minút po nás.

Po skončení svätej omše nám miestny salezián,  páter Emil Šafár priblížil históriu obce Šaštín –Stráže, aj samotnej Baziliky, pričom vyzdvihol predovšetkým zásluhy cisárovnej Márie Terézie. Opísal nám aj také perličky, ako je pôvod a hmotnosť jednotlivých zvonov v chráme, alebo dejiny saleziánskeho kláštora vedľa chrámu. V bývalom kláštore dnes sídli cirkevné gymnázium, v ktorom v čase našej návštevy prebiehali maturity. Následne nás tamojší kostolník pozval na návštevu mariánskeho múzea, ktoré sa nachádza na poschodí Baziliky. V múzeu sme mali možnosť obdivovať ukážky miestneho kroja, ornát dnes už sv. Jána Pavla II., ktorý mal na sebe v čase svojej návštevy Šaštína 1. júla 1995. V múzeu sa nachádzalo množstvo votívnych tabuliek ako prejav vďaky Sedembolestnej Panne Márii, ktoré odkrývali živú skúsenosť viery našich predkov so Sedembolestnou Pannou Máriou (v Šaštíne bolo zachytených viac než 750 zázrakov na orodovanie Panny Márie). Krátko pred odchodom sme zotrvali v tichej adorácii, podrobne si prezreli jednotlivé časti kostola a na záver sme sa spoločne pomodlili slávnostný ruženec. Hoci sme sa vrátili unavení, ale plní zážitkov a duchovne obohatení. Naše modlitby a prosby k Bohu a Sedembolestnej Panne Márii boli obetované za všetkých študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity.

 Helena Palaťková, PF KU