Skip to content Skip to footer

Modlitba bl. Jána Pavla II. za rodinu

OCHRAŇUJ RODINU

Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo

na nebi aj na zemi,

Otče, ktorý si Láska a Život, daj, aby každá rodina na zemi

sa stala prostredníctvom tvojho Syna, Ježiša Krista,

„narodeného zo ženy“, a prostredníctvom Ducha Svätého,

Prameňom Božej láskavosti,

pravým chrámom života a lásky

pre stále sa obnovujúce generácie.

Daj, aby tvoja milosť viedla mysle a činy manželov

k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.

Daj, aby mladé generácie

nachádzali v rodine silnú oporu

pre svoju ľudskosť a svoj vzrast

v pravde a láske.

Daj, aby láska posilnená milosťou

sviatosti manželstva

sa ukázala silnejšia ako akákoľvek ľudská slabosť

a akákoľvek kríza, cez ktorú

niekedy prechádzajú naše rodiny.

Napokon ťa prosíme, daj

na príhovor svätej Nazaretskej rodiny,

aby Cirkev

medzi všetkými národmi sveta

mohla plodne plniť

svoju misiu v rodine

a prostredníctvom rodiny.

Skrze Krista, nášho Pána,

ktorý je Cesta, Pravda a Život

na veky vekov.

Amen.

(Spisy Jána Pavla II., 1984, zv. 7, 1. Str. 772)