Skip to content Skip to footer

Dôležitosť prípravy na manželstvo

Rodina – pre niekoho niečo prirodzené, pre iného samozrejmosť a zasa pre ďaľšieho niečo, čo nikdy nezakúsil. Ale myslím si, že každý z nás si uvedomuje dôležitosť rodinného spoločenstva. Naši rodičia, naša rodina nás formovala, vychovávala. Práve v rodine väčšina z nás dostala od Boha skrze rodičov dar viery.

Ja by som sa však v tomto príspevku chcela venovať samotnej príprave, ktorá prebieha pred vznikom manželstva, rodiny. Rozlišujeme tri druhy prípravy na manželstvo – vzdialená, bližšia a bezprostredná.

Vzdialená príprava prebieha práve v rodine, v ktorej sme vyrastali my. Keď sa dvaja zaľúbení spoznávajú, je veľmi dôležité všímať si, ako ten druhý zaobchádza, komunikuje so svojou rodinou, aký má vzťah s otcom, mamou, súrodencami. Práve spôsoby, ktoré tam vidí, sú spôsoby, ktoré si on či ona prinesie do nového vzťahu, ktorý sa utvorí v manželstve. Lenže, čo sa väčšinou stáva? Mladí si hľadia skôr jeden druhému do očí, nehľadia jeden druhému do rodín, z ktorých pochádzajú. Preto, ako sa tvoj priateľ správa k svojej mame, tak sa bude správať i k tebe…

Bližšia príprava, ktorá sa opiera o vzdialenú prípravu, prebieha v čase dospievania a dospelosti, formou rôznych prednášok, stretnutí i samostatného vzdelávania. Mnohí mladí ľudia si ani neuvedomujú, koľko príležitosti je im dnes ponúkaných, aby sa dobre pripravili na manželstvo. Päť rokov učiteľ študuje na to, aby mohol učiť, lekár šesť, aby mohol liečiť, potom sa celý život musia ďalej vzdelávať. A koľko času venujeme, aby sme sa pripravili na manželstvo, na vychovávanie detí? Ja sama som si neuvedomovala túto dôležitosť, pokiaľ som neprišla na vysokú školu. Naše UPaC v spolupráci s Komisiou pre rodinu Banskobystrickej diecézy ponúka študentom dvojročnú Školu rodiny, po ktorej ukončení účastníci získajú i Certifikát o jej absolvovaní . Škola rodiny je cyklus 16 prednášok, v ktorých nám prichádzajú prednášať kňazi i manželia, väčšinou saleziánski dobrovoľníci, lekári, učitelia, laici rôzneho veku či povolania. Témy sú rozličné – originalita muža, ženy, ako si nájsť životného partnera, prirodzené metódy plánovania rodičovstva, preventívny systém výchovy a mnoho iných… K ďalším formám bližšej prípravy patrí aj Púť zaľúbených, ktorá sa vo februári 2012 uskutoční už po piaty krát v Šaštíne. Je to veľmi dobrá akcia pre mladé páry, ktorú môžem z vlastnej skúsenosti naozaj odporučiť. Zaujímavosťou je, že páry si počas nej dávajú i záväzok zdržanlivosti až do svadby. K ďalším formám bližšej prípravy môžeme zaradiť aj mnohé iné akcie, prednášky, ale aj samostatné vzdelávanie v tejto oblasti. Keď mám napríklad problém modliť sa, hľadám pomoc v knihách, či už v knihách o modlitbe, alebo v Svätom písme, tiež aj keď som vstupovala do vzťahu, hľadala som pomoc v knihách. O chodení je veľmi dobrá napr. kniha „My dva spolu“ od Joshua Harrisa. V poslednej dobe z kníh, čo som čítala, môžem odporučiť knihu, ku ktorej by som sa bez odporúčania iných nedostala – „Moc manželkiných modlitieb“ od Stormie Omartian. Vedela som o nej, ale hovorila som si, načo mi bude, veď ešte nežijem v manželstve. Ale teraz si myslím, že okrem žien, ktoré už žijú v manželstve, je vhodná aj pre nás, ktoré sa na to len pripravujeme. Sama autorka v knihe hovorí, že ju mrzí, že až po dvadsiatich rokoch manželstva prišla na to, čo je vo vzťahu najdôležitejšie – modlitba za manžela. My budeme mať po jej prečítaní výhodu, zistíme veľa vecí už pred manželstvom. Tiež je na trhu ponúknutá aj kniha od tej istej autorky „Moc manželových modlitieb“, ktorú veľmi odporúčam všetkým.

A posledná fáza prípravy na manželstvo je už tá bezprostredná, ktorá prebieha väčšinou tri mesiace pred uzatvorením sviatosti manželstva. Vo farnosti, z ktorej pochádzam, sa na túto fázu dáva tiež veľký dôraz, mladí ľudia sa zúčastňujú náuk, tiež víkendového stretnutia, kde sú prednášky na rôzne témy súvisiace s manželstvom a rodinou.

Je dôležité a potrebné dobre sa pripraviť na manželstvo, ak Pán Boh dá, budeme v ňom žiť väčšinu svojho života. Preto buďme otvorení na všetky možnosti, ktoré sú nám v prostredí, v ktorom žijeme, ponúkané. Myslím, že tých možností máme viac, ako mali naši rodičia, tak ich využime. Ak sa dobre pripravíme, ovocie už v samotnom manželstve na seba určite nenechá dlho čakať.

Ivana Gabrišová, študentka PF KU