Skip to content Skip to footer

Mať tak krídla…

…je názov knižky, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška v Prešove ešte v roku 2001. Teraz sa po sedemnástich rokoch táto kniha, ktorej autorkou je Madeleine Rivest, dnes už emeritná učiteľka pochádzajúca z Kanady, teda dnes sa táto kniha v novej bilinguálnej slovensko-anglickej verzii vracia na pult kníhkupectiev, ale zvlášť do rúk mladej generácie.

Autorka, deviate dieťa z desiatich detí v poradí, dcéra z desiatich dcér, prešla vo svojou živote cestu sv. Augustína či sv. Márie Magdalény. Ako šestnásť ročná sa svojim rodičom vzbúrila a  z domu ušla. V šesťdesiatych rokoch, v rokoch svojej rannej mladosti, zažila sexuálnu revolúciu, zažila potratovú tabletku, zažila všetko zlé, čo mladého človeka môže na jeho ceste postretnúť. Len zázrakom prežila. Zachránili ju jej príbuzní, keď v hodine dvanástej sa so svojim problémom závislosti na alkohole, na sexe a drogách, zverila svojej sestre. Na tejto strastiplnej ceste spoznala Boha, ktorý ju uzdravil. Mladá Madeleine zároveň v tej chvíli objavila dar nevinnosti a čistoty a dnes o tomto dare píše nielen vo svojej spomínanej knihe, ale s touto témou, s témou tak dôležitou pre dnešnú mládež, už precestovala šesťdesiatštyri krajín sveta. Všade, kam prichádza, ohlasuje posolstvo Božieho daru ľudskej sexuality.

Madeleine Rivest dnes toto posolstvo, nesmierne pútavým spôsobom po skončení vysokoškolskej mládežníckej svätej omše v Kostole Jezuitov, ohlasovala ružomberským vysokoškolákom. A my sme jej za toto posolstvo nesmierne vďační. Tí, ktorí tam nemali možnosť byť, si môžu posolstvo o dare ľudskej sexuality prečítať už zo spomínanej knihy, ktorú si môžu zakúpiť v našom UPaC. Keď knihu prečítajú, určite aj oni vo svojom srdci pocítia túžbu: Mať tak krídla.

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda