Skip to content Skip to footer

Mlčiaci Boh, Slovo z Kaplnky, Štvrtok 11.10.2018, Lk 11, 5-13

V živote sú veci, ktoré potrebujú svoj čas a nemožno ich urýchliť. Možno napríklad urýchliť stavbu domu aj tým, že aj napriek nepriaznivému počasiu dnes už jestvujú technológie a materiály, ktoré umožňujú stavbu aj v zlom počasí. Možno však urýchliť to, aby sa z domu stal domov? Tu už je to iné, a tak nato, aby sa z domu stal domov treba čas, niekedy veľmi dlhý čas, čas milosrdenstva, prijatia a pochopenia. Tak isto nemožno urýchliť ani rast a dozrievanie detí. Môžeme spôsobiť, že sa deti rýchlejšie naučia jazyky, ale aby dozreli, na to treba čas, dlhý čas, čas výchovy, čas zápasov a búrok, čas trpezlivosti a čas čakania.

Podobné zákony platia aj na iných miestach a v iných situáciách. Podobné zákony očakávania, niekedy veľmi dlhého, čas trpezlivosti a dôvery platí aj pre duchovný svet. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí:  „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ Ježiš nás uisťuje, že kto prosí, ten určite dostane. Koľkokrát však mlčí, koľkokrát Boh v našom živote mlčí. Prečo je to tak?

Boh naozaj niekedy veľmi mlčí a na naše prosby neodpovedá. A niekedy veľmi dlho mlčí. Ako by o tom vedela rozprávať Matka Tereza. Nerozumieme prečo tak často mlčí. Čo však vieme, že Božie mlčanie nie je ako to naše ľudské. Ľudské mlčanie je často pasívne, napr. z lenivosti a pohodlnosti, z našej zábudlivosti, z nášho nafúkania sa, veď prečo by som sa ja mal ozývať ako prvý. Ona, ona je na vine, nuž nech za ozve najprv on alebo ona. Božie mlčanie je aktívne. Boh v mlčaní už pripravuje nové. Možno nám nedá to, čo žiadame, o čo ho prosíme. On nám však dá oveľa viac. Dá nám Ducha Svätého, a to je najväčší dar. Je to Duch Svätý, ktorý sa stane svetlom pre náš život, ponúkne nám nový pohľad na veci, ponúkne nám nové, lepšie riešenia. Vzbudí v ľudských srdciach túžbu, aby nám pomohli. Pošle nám do cesty ľudí, ktorí nám pomôžu niesť náš údel. A tak nám navonok „mlčiaci Boh“ dá oveľa viac, keď ho prosíme. Len je potrebné ho neprestať prosiť. Lebo platí: „Proste a dostanete!“

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda