Skip to content Skip to footer

Letná pešia púť do Čenstochovej

Prvá pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej sa konala v roku 1990  pri príležitosti VI. celosvetového stretnutia mládeže so svätým otcom.  Púť sa rozhodli zorganizovať rehoľníci – pavlíni pred 24 rokmi.

Púť začína 1. augusta z Vranova nad Topľou, pričom do Čenstochovej sa vstupuje 13. augusta. Pešia púť je o ľuďoch, o modlitbe, o speve, o rozjímaní, o zdolávaní prekážok a teda o obeti jednotlivca i skupiny. Každé putovanie sa uskutočňuje so zvláštnym úmyslom, ktorý predstavuje zmysel celého putovania. Je na každom pútnikovi, aký úmysel svojej púte si zvolí.

Púť je určená všetkým ľuďom, ktorí túžia nájsť Boha, ticho a pokoj. Centrom každého pútnického dňa je svätá omša. Počas púte je zabezpečený odvoz veľkej batožiny, ako aj zdravotnícka služba. Počas 13 dní (330 km) sa prechádza cez rôzne mestá a dediny, v ktorých sa spí v rodinách, telocvičniach a tam, kde nám to pripraví Božia prozreteľnosť.

Na absolvovanie púte je potrebný dobrý zdravotný stav a primeraná kondícia (počas letných mesiacov sa treba do nej dostať, odporúčam aspoň 2 – 3 trasy v dĺžke 30 km).

Na púť je potrebné si vziať: spací vak, 2 páry vychodených topánok, hrubé ponožky, hrubý sveter, spodnú bielizeň, hygienické potreby, toaletný papier,  baterku,  ihlu, niť, drobné darčeky do rodín, nafukovačku (karimatku). Taktiež je potrebné si vziať do príručnej batožiny ešus (hrnček, miska, príbor), fľašu s vodou, pršiplášť, doklady, lieky a čo uznáte za vhodné. Cesta z Čenstochovej je zabezpečená autobusom, ktorý pútnikov sprevádza celé putovanie a vozí im batožinu.

Predpokladané náklady sú tieto: poplatok púte 80 eur (v nej zahrnutá strava, ubytovanie, autobus po Poľsku), doprava do Vranova nad Topľou, zdravotné poistenie (okolo 20 eur), vreckové (50 eur).

Milí študenti, naše Univerzitné pastoračné centrum sa tento rok chystá pridať k bratom pavlínom a ostatným pútnikom (spolu okolo 30 ľudí) za našou nebeskou Matkou. Ak máte chuť prežiť spoločenstvo s Bohom a spoznať nových ľudí i miesta, príďte sa nahlásiť do UPaC do konca mája. Tešíme sa na vás.

o. Róbert