Skip to content Skip to footer

KU má talent 2012

20. novembra 2012 sa v Aule Jána Pavla II. už tradične konal ďalší úspešný ročník kultúrno – zábavnej súťaže s názvom „KU má talent“ pod záštitou nášho UPaC Jána Vojtaššáka. Študenti Katolíckej univerzity dostali aj tento rok skvelú príležitosť predviesť svoje schopnosti, danosti, nadania a talenty. A že ich bolo naozaj neúrekom, o tom sa mohli presvedčiť diváci v  preplnenej aule až do posledného miestečka.

Roly moderátorov sa zhostili študenti žurnalistiky Rastislav Kuba, PR manažér Rádia Pulz a Peter Debnár, alias Drobec, takisto pôsobiaci v menovanom rádiu. V priestoroch hľadiska, do ktorého stredu sa v tento večer usadila aj porota, im s úspechom kontroval minuloročný aktívny účastník akcie Miloš Hrabovský. Všetci traja menovaní páni sa moderátorskej úlohy zhostili veľmi pohotovo a dokonale.

Za porotcovskú lavicu si zasadli reprezentanti väčšej časti univerzity: za pedagógov Viera Hubová, Ján Gunčaga a Helena Palaťková, za študentov Ján Kamodi alias John Spectator a UPaC J. Vojtaššáka zastúpil v porote o. Ondrej Šmidriak. Po ich stručnom predstavení sa  už  naostro rozbehla súťaž 14 prihlásených účastníkov. Každý divák vrátane poroty dostal so vstupenkou hlasovací lístok, kde mal možnosť zakrúžkovať svojho favorita. A nájsť toho pravého – to bol skutočne tvrdý oriešok, pretože všetci účinkujúci boli výnimoční a zaskveli sa naozaj dokonale.

Diváci mali možnosť prezrieť si svetelnú laserovú show, vypočuť si sólový spev aj duetá, pričom nechýbal ani ľudový tanec v dobových sedliackych krojoch. Spevácko – tanečné čísla striedali pantomímy, recitály a divadelné scénky, doslova nabité príslovečným slovenským humorom. Jednotlivé výstupy, priebeh súťaže i atmosféru v sále priebežne komentovali nielen moderátori, ale aj členovia poroty. Po skončení vystúpení sa porota odobrala do určeného priestoru, aby spomedzi 14 účinkujúcich vybrala svojho favorita. Stal sa ním študent Matej Zrubný, ktorý divákom predviedol skutočne originálnu, electric dance show. Auditórium si zas zvolilo za víťazku študentku Veroniku Polomskú, ktorá sa predviedla s netradičným herecko – speváckym číslom, kde vhodne zakomponovala i náboženský motív. V záverečnom príhovore prezradila, že divadlo hrávala už na strednej škole, takže svoj talent rozvíja už niekoľko rokov. Pred oficiálnym vyhlásením výsledkov publikum zabával svojimi výstupmi klavirista a spevák Michal Kentoš, ktorý navodil atmosféru známym hitom Úsmev od skupiny Modus. Miško Kentoš hudobne sprevádzal niekoľkých spievajúcich účastníkov, takže sa stal akýmsi neoficiálnym víťazom, čo patričným spôsobom ocenilo nielen  nadšené auditórium, ale aj porota. O. Stanislav Dulák odovzdal ceny nielen víťazom, ale  rovnako odovzdal diplomy všetkým účastníkom súťaže. Po ocenení účinkujúcich už tradične prebehlo zlosovanie vstupeniek, pričom si výhercovia chodili po ceny za výdatného trefného komentára našich dvoch moderátorov. Celú vydarenú akciu uzavrel o. Ondrej Šmidriak, ktorý vyzval prítomných na spoločnú modlitbu „Zdravas´ Mária“. Po jej odznení sa všetci prítomní v pokročilej nočnej hodine rozišli, nabití dobrou náladou, kultúrne zdokonalení, ale hlavne duchovne posilnení. Zaželajme si teda, aby v našich radoch rástli ďalšie nové talenty, ktoré budú mať čo ponúknuť nielen našej univerzite, ale svojou jedinečnosťou obohatia aj prostredie, v ktorom sa rozhodnú pôsobiť.

HELENA PALAŤKOVÁ