Skip to content Skip to footer

Kázeň pri  mládežníckej svätej omši 8. 2. 2016: Dobrý recept  na manželstvo

Tematická kázeň začala dvoma postrehmi. Otec arcibiskup Rangúnu pri Eucharistickom kongrese na Filipínach skonštatoval, že „najväčším nebezpečenstvom pre spoločnosť nie je terorizmus, ale rozpad rodín“. V druhom postrehu zaznela skúsenosť s malým miništrantom, ktorý zaujal tým, že chcel po svätej omši z vlastnej iniciatívy kúpiť rodičom lístky na ples. Tento negatívny a pozitívny postreh je pozvaním k hľadaniu dobrého materiálu na prípravu kvalitného receptu manželstva.

Otec Róbert vnímal dve dôležité súčasti receptu: práca na sebe a práca na vzťahu. Je potrebné, aby človek spoznával a rozvíjal svoje talenty, každý deň obrusoval svoju povahu, usmerňoval svoje svedomie a vytrvalo kráčal cestou čnosti. Toto všetko si vyžaduje aktívnu spoluprácu s Božou milosťou.

Práca na vzťahoch sa realizuje vo vzťahu s Bohom a s človekom. Vo vzťahu s Bohom potrebujeme vstúpiť do dôverného vzťahu, kedy v modlitbe a vo sviatostiach budeme vyprosovať potrebné milosti pre seba a pre druhých. Vo vzťahu s človekom potrebujeme budovať priateľský vzťah a s odvahou a otvorenosťou rozvíjať vzťah, ktorý smeruje do manželstva. Istá pani k tejto téme pridali osobnú skúsenosť z manželstva, ktorú zhrnula do vzácnej vety: „Manželstvo veľmi pekne funguje.“ (Aneta, 11 rokov manželstva, 4 deti). Ďalej odporúčala vzácnu múdrosť, ktorú našla na manželských stretnutiach: „Chcem, aby ti bolo pri mne dobre.“ Túto vetu rozvinula v ďalších ingredienciách receptu na manželstvo: investovať do vzťahu, rozprávať sa a vyjadrovať reč lásky v skutkoch.

V závere zaznela výzva, aby cesta povolania k manželstvu bola pre mladých cestou do neba, do Božej náruče.

Slavomíra Matlová