Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Misia Kazachstan

V utorok (9. 2. 2016) sa začala ponuka intelektuálnej formácie na KU prednáškou o misijnej skúsenosti z Kazachstanu od absolventov KU – Mgr. Gabriela Fidrika, PhD., Mgr. Jána Lišku PhD. a PaedDr. Michala Loncka, PhD. V prednáške zazneli základné informácie o Kazachstane a o misijnom výjazde Modlitbového spoločenstva pri KU v Kazachstane. Perličkou bol telemost s misijným tímom v Karagande.

Kazachstan je deviatym najrozsiahlejším štátom na svete, v ktorom prevládajú stepi. Ľudnatosť krajiny je šesť osôb na kilometer štvorcový (na Slovensku je to 105) . Názov Kazachstan znamená štát kočovníkov. Z histórie sme sa dozvedeli, že Kazachovia boli zjednotení v 16. storočí chánom Kasinom. Štát Kazachstan vznikol v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Dve tretiny obyvateľstva tvoria Kazachovia, jednu štvrtinu tvoria Rusi a zvyšok tvorí okolo sto národností. U obyvateľstva v náboženskej oblasti prevláda islam (62 %), pravoslávie (35 %), katolícke náboženstvo vyznáva len 0,66 % obyvateľov.

Misijná skúsenosť členov Modlitbového spoločenstva pri KU začala v Karagande (tretie najväčšie mesto v Kazachstane, 600 000 obyvateľov, v dekanáte Karaganda je 13 farností, toto územie je deväť krát väčšie ako Slovensko) od 19. – 27. 10. 2015. Ich služba spočívala v mnohých stretnutiach, prednáškach a víkendovej duchovnej obnove, počas ktorej predstavili tému o Otcovom náručí. Naši absolventi vnímali ťažkú situáciu rodín – deti vyrastajúce bez otcov, alkoholizmus a veľká chudoba. Napriek tomu pri stretnutiach s ľuďmi vnímali veľký smäd po Bohu a veľmi oceňovali prácu misijného tímu otca Vladimíra Dzurendu (kňaz Spišskej diecézy), sestier františkánok (s. Almy a s. Heleny), dvoch laikov – absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, Janky Faktorovej a Radovana Kubisa.

V poslednej tretine prednášky sa podarilo vytvoriť telemost s misijným tímom v Kazachstane, ktorý sme mohli pozdraviť a položiť im pár otázok o medzináboženskom dialógu, o misijnom dobrovoľníctve, náplni práce misionára a o prežívaní pôstu. V úvode o. Vladimír podotkol, že „až keď človek vykročí za hranici spozná, koľko dobrých vecí sa realizuje na Slovensku.“ Sestra Alma pozitívne hodnotila prítomnosť laikov, ktorí domácim pomáhajú žiť kresťanskú vieru v realite života. Naši absolventi predstavili svoju bohatú činnosť na misii: technické zabezpečenie, modlitbová služba, služba pre deti a všetko, čo je potrebné. V závere otec Vladimír pozval zasvätených i laikov do misijnej skúsenosti a telemost sme ukončili spoločnou modlitbou za misijnú horlivosť v našich srdciach.

Modlitbové spoločenstvo pri KU pôsobí 16 rokov, má okolo 60 členov. Zabezpečuje službu pre študentov KU pri chválach a prednáškach, každoročne ponúka celoslovenskú konferenciu, v roku 2012 boli na misijnej skúsenosti v Indii.

o. Róbert