Skip to content Skip to footer

Kázeň na vysokoškolskej mládežníckej svätej omši, 06.03.2018: Odvaha rozmýšľať

Národné stretnutie mládeže P 18 sa blíži a preto ponúkam zamyslenie na tému odvaha rozmýšľať.

Túto problematiku si priblížime cez stretnutie Pána Ježiša s Nikodémom (Jn 3, 1 – 21).

Nikodém bol skrytým Ježišovým učeníkom, mal strach zo straty výsad, avšak mal odvahu premýšľať a hľadať pravdu. Je dobré opýtať sa sám seba: Kde hľadáš odpovede na otázky? Si ochotný vynaložiť úsilie, aby si tieto odpovede našiel? Čo robíš s odpoveďami?

Odvahu hľadať pravdu v súčasnej situácii na Slovensku môžeme nájsť v kázni otca biskupa Mareka Forgáča pri pohrebnej svätej omši Martiny Kušnírovej. Otec biskup chcel prítomných posilniť v nádeji. Položil si otázky: Kde je Boh? Prečo existuje zlo a čo máme robiť?

Otec biskup otvorene vyznal: „Boh je na našej strane,… dokonca Boh trpí s nami.” V súvislosti s otázkou zla začal otec biskup ľudskou slobodou, ktorá má rozličné využitie. Zlo charakterizoval ako personifikované, inštitucionalizované a rozptýlené zlo (atmosféra v spoločnosti). Pri hľadaní východiska podotkol: „Boh je mocnejší ako všetko zlo na svete … Nebojte sa upriamiť svoju pozornosť na dušu. Obráťte svoju pozornosť na hodnoty: na lásku, na priateľstvo, na vieru, na spravodlivosť, na charakter… Možno je táto odpoveď ľudsky nedokonalá, ale určite ukazuje na cestu.“

Navráťme sa k nášmu Nikodémovi. Najvýznamnejšie slová, ktoré Pán Ježiš povedal v rozhovore s Nikodémom, sú slová o znovuzrodení: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôžeme vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5). Tieto slová sú základom kresťanskej viery o krste. Sú pozvaním sláviť narodeniny Božieho dieťaťa, žiť krstné poslanie, čiže odumierať hriechu a žiť novým životom s Ježišom Kristom. Nový život s Ježišom Kristom sa prejavuje aj tým, že iných v rozhovore privádzame k Ježišovi, čo sa uskutočňuje v dialógu úcty a túžby po pravde.

Nikodém nezaprel Pána Ježiša (Jn 19), pri Ježišovom pohrebe vyšiel z anonymity. Táto situácia nás povzbudzuje, aby sme neostali iba pri jednom zážitku viery, ale aby sme rozpaľovali uhlíky viery prostredníctvom pravidelnej modlitby, počúvania Božieho slova, prijímania sviatostí a dobrých skutkov.

Keby si sa stretol s Pánom Ježišom ako Nikodém, čo by si sa ho opýtal? Môžeš začať pri sv. prijímaní.

o. Róbert Slotka

Foto: Internet