Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Streda 07.03.2018, Len dávaj veľký pozor na seba… (Dt 4, 1. 5-9)

Ako často nám naši rodičia pripomínali tieto slová. Ako často ste vy, milí rodičia, pripomínali tieto slová svojim deťom: „Len dávaj veľký pozor na seba!“ Je prirodzené, že rodičia sa boja o svoje dieťa. Možno ešte hlbšie ako otec to prežíva mama, preto tak často pripomína svojim deťom: „Len dávaj veľký pozor na seba.“ Prirodzene, to stále napomínanie môže niekedy liezť deťom na nervy. Avšak radikálna zmena u nich nastane vo chvíli, keď sa oni sami stanú rodičmi. Od tejto chvíle až do svojej smrti budú svojmu dieťaťu pripomínať: „Len dávaj veľký pozor na seba.“

Mojžiš v dnešnom Božom slove tiež svojmu ľudu pripomína tieto slová, ale v napomínaní ide ešte ďalej. Nehovorí iba: „Len dávaj veľký pozor na seba,“ ale zároveň dodáva: „… a na svoju dušu.“ Teda: „Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu.“ A toto je podstatné. Nestačí dávať pozor na seba, aby sme sa v zime teplo a dostatočne obliekli, aby sme neprechladli, aby sme neochoreli, aby nás nepodviedli, aby nás neprešlo auto, aby sme sa na klzkom chodníku nepošmykli, aby nám neušiel autobus, atď. To všetko je dôležité, ale nestačí. Lebo, čo by sme mali z toho, keby sme dávali pozor na všetko a boli maximálne opatrní, no  nedali by sme si pozor na dušu? Čo by sme mali z toho, keby sme aj cely svet získali, no svojej duši by sme uškodili? Čo by sme mali z toho?

Preto, aj keď je potrebné byť v živote veľmi opatrný a potrebné je dávať pozor na seba, oveľa dôležitejšie je dávať pozor na svoju dušu, aby sme sa sami nepripravili o večný život. Keď však budeme dávať pozor na svoju dušu, keď si ju budeme chrániť, ono sa to prejaví aj v iných oblastiach. Ak si totiž dávame pozor na dušu, je prirodzené, že si dávame pozor aj na zdravie, lebo hneď máme pred očami piate Božie prikázanie: Nezabiješ! Toto prikázanie nás vyzýva, že si máme chrániť zdravie. Ak si budeme chrániť dušu, prirodzene sa budeme zároveň usilovať o to, aby nás druhí nepodviedli a aby sme nepodviedli ani my ich. Ak si budeme dávať pozor na dušu, budeme sa usilovať, aby sme sa v zime dostatočne teplo obliekali, ale v tom budeme pomáhať aj iným. Nebude nám totiž jedno, ak budeme vidieť okolo seba ľudí, ktorí mrznú len preto, že si nemajú čo na seba obliecť.

A tak vždy keď niekoho napomíname, aby si dával pozor na seba, vždy musíme zároveň aj dodať: „A dávaj si pozor aj na svoju dušu.“

Jozef Žvanda

Foto: Internet