Skip to content Skip to footer

Kázeň na mládežnícku sv. omšu, 4. 4. 2016: Sláviť sviatok počatia – počatiny

Pri poslednom diecéznom stretnutí mládeže v Smižanoch som stretol mladú rodinku. Matka vo svojich rukách na kolenách držala spokojné, usmievajúce sa ročné dieťatko. Oproti sedel otec, ktorý obedoval a potom sa manželia vystriedali. Dieťa v ich rodine bolo prijaté, objaté láskou milujúcich rodičov.

Boží Syn sa stáva človekom, prináša spásu do koreňov existencie ľudskej bytosť, potvrdzuje Boží plán s každým človekom.

Životy svätých nám objasňujú hlboké pravdy. Bl. Matka Tereza a sv. Ján Pavol II. boli veľkí obhajcovia daru života.

Bl. Matka Tereza napísala: „Život je najkrajší Boží dar. Boh nás stvoril pre veľké veci, aby sme milovali a boli milovaní. Boh nám dáva na zemi čas, aby sme poznali jeho lásku a aby sme ju zakúsili do hĺbky svojej existencie, aby sme ho milovali a milovali aj svojich bratov a sestry.“ (26. 10. 1996) Bl. Matka Tereza pri preberaní Nobelovej ceny povedala: „Najväčším ohrozením mieru je dnes interrupcia. Je to priama vojna, je to zabitie, je to vražda… Interrupcia je najväčším ničiteľom pokoja.“

Z Poľska  z Nemocnice Svätej rodiny vo Varšave začiatkom marca prišla nepochopiteľná správa o strašnom a neľudskom zaobchádzaní s dieťaťom: „Počas takzvaného “neúspešného” potratu sa v 24. týždni tehotenstva narodilo živé dieťa. Bolo však ponechané bez akejkoľvek pomoci a po hodine skonalo.  Plač dieťaťa, ktoré umieralo v bolestnej agónii bol taký traumatický, že svedkovia priznali, že naň nikdy nezabudnú.  V Poľsku po tomto incidente žiadajú úplný zákaz potratov. Ako bezprostredné zamedzenie ďalším potratom však aktivisti požadujú okamžité opätovné dosadenie pro-life človeka na post riaditeľa nemocnice. V Nemocnici Sv. rodiny neboli žiadne potraty, kým bol jej riaditeľom významný a uznávaný gynekológ prof. Bogdan Chazan. Situácia sa zmenila, keď bol profesor odvolaný z postu riaditeľa, kvôli tomu, že sa odmietol podieľať na vykonaní potratu. Profesora z nemocnice vyhodili aj napriek tomu, že podľa Okresnej prokuratúry vo Varšave a Poľskej komory lekárov nevznikol žiadny dôvod na vznesenie obvinenia voči nemu.“ (http://www.citizengo.org/sk/lf/33788-aby-uz-v-nemocnici-svatej-rodiny-nezomrelo-ziadne-dalsie-nenarodene-dieta)

Sv. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae (EV 28.) jasne vysvetľuje drámu zápasu o ľudský život: „ Stojíme tvárou tvár neľudskému a dramatickému zápasu medzi dobrom a zlom, medzi smrťou a životom, medzi kultúrou smrti a kultúrou života. Nie sme len jeho svedkami (pozorovateľmi), nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život.“ Na inom mieste vyzýva: „Nikto si nemá myslieť, že môže zostať mimo tejto mobilizácie za novú kultúru života; všetci tu majú zohrávať dôležitú úlohu.“ (EV 98.)

Z Celoeurópskej pro-life konferencia „One of us“ vyšlo vzácne povzbudenie ku mobilizácii pri ochrane života: „Prvé ocenenie One of us European award, ceny za aktívnu ochranu ľudského života, dostala Pattaramon Chunbua, 21-ročná mama chlapca s Downovým syndrómom. Austrálsky pár si prenajal jej maternicu, no po zistení postihnutia dieťa odmietli a žiadali potrat. Thajčanka to odmietla a synčeka vychováva spolu s manželom.“ (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160314035)

Pridajme ruku ku činu, pretože pomôcť žiť, je správna voľba (denne na SK zomrie pri umelom potrate 21 detí): modlitba (za matky a otcov, ich deti a zdravotnícky personál) a pôst, iniciatíva na fakultách i v meste (rozdávanie bielej stužky, informačníkov a oslava života), buďme pozorní ku matkám v požehnanom stave a viacdetným rodinám, poskytnime pomoc pre ženy v ťažkej situácii (odporučenie na Poradňu „Alexis“, Kurz „Ráchelina vinica“).

Stávajme sa ochrancami a obrancami života!

o. Róbert