Skip to content Skip to footer

Katarína Lachmanová – Karikatúry Boha

“To, čo si mnohí predstavujú pod pojmom Boh, našťastie neexistuje.” Karl Rahner.

Dňa 25.9.2014 sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnila prednáška Kataríny Lachmanovej s názvom Karikatúry Boha. V jej slovách sa iste mnohí z nás našli. Objasnila dôležitosť rodiny, okolia, vzťahov vo vzťahu s Bohom a pohľadu na Boha. Máme rôzne predstavy o Bohu, avšak ani jedna z nich nie je skutočným Jeho obrazom, dokonca niektoré sú jeho karikatúrou. V krátkosti niečo o spomenutých karikatúrach.

Môže ísť napríklad o karikatúru: Boh, ktorý je staromódny. Na každú spomenutú karikatúru mala Katarína Lachmanová veľmi dobré argumenty. Ako môže byť staromódny, keď z neho pramení mladosť a život? On stvoril všetky tie mozgy, ktoré poháňajú technický pokrok dopredu. Boh je mladosť.

Druhou spomenutou karikatúrou bola: Boh ako ten, ktorý “hýbe šnúrkami v bábkovom divadle”. Boh ako niekto, kto nás riadi a niet pred ním úniku. Akoby Boh nerešpektoval našu slobodu, naše túžby, vôľu, ale to vôbec nie je tak. Boh počuje a chce počuť naše túžby a plány. Boh je ten, ktorý chce byť v dialógu s nami, ktorý spolu s nami a my spolu s ním kráčame životom a spolu ho plánujeme.

Niekedy si na Boha spomenieme len vtedy, ak máme problém. Vtedy ide o karikatúru: Boh – záchranár. Je veľká škoda, že mnohí ľudia sa modlia len vtedy, keď sa nachádzajú v ťažkých situáciách. O koľko milostí prichádzajú a o aké zázraky sa sami oberajú. Veď život s Bohom je ako dýchanie. Aj naša duša potrebuje vdych a výdych a práve tým dýchaním je modlitba. Stáva sa, že keď Boh nesplní prosbu, človek ho chce potrestať tým, že už viac do kostola nepôjde. Samozrejme, najviac tým trestá sám seba. Katarína Lachmanová na túto karikatúru dala krásny príklad: Dieťa nekomunikuje s rodičom len vtedy, keď je choré, alebo keď niečo potrebuje. Vzťah dieťa a rodič je vzťah stály 24 hodín denne. Tvoria ho chvíle krásne, ale i ťažké – choroba atď. Aj my, ak chceme žiť vzťah s Bohom, pozvime Ho do celého nášho života, do každej oblasti, pretože On chce žiť náš život s nami.

Niektorí ľudia vnímajú Boha ako neosobnú kozmickú energiu. No Boh nie je čosi, On je Niekto. Niekto, kto je osobou, kto je osloviteľným a zraniteľným. Je to živá bytosť, ktorá je tu pre nás.

Niekedy máme z Boha strach, vnímame ho ako policajta, ktorý len čaká na to, že urobíme priestupok – hriech, aby nás hneď mohol trestať. No Pána Boha ten hriech najmenej zaujíma. Jeho zaujíma človek. Zaujíma Ho to, ako človeku vráti nádej, ako mu vráti dôstojnosť. Ako otec vo vzťahu k márnotratnému synovi. Keď sa syn vrátil, otca vôbec nezaujímalo, čo všetko zlé urobil, pri jeho vyznaní ani ho to snáď nenechal dohovoriť… myslel len na to, ako mu pomôcť a ako ho naspäť prichýliť doma. Dnešná doba je o výkone, a preto si niektorí myslia, že aj Boh požaduje výkon a len výkon. Ibaže Boh nás nenazýva otrokmi, sluhami, ale priateľmi. A tento nesprávny obraz Boha vyjadruje skôr vzťah otrokára a otroka. V tak ťažkej pozícii sa môžeme cítiť veľmi neslobodne. Aká je tam láska? Úcta? Je tam len trest za nesplnenú úlohu. Jeden z darov Ducha Svätého je bázeň pred Bohom. Táto bázeň má byť hlbokou úctou a zároveň radosťou, určite nie strachom. No stáva sa hlavne u mladých ľudí, že Pána Boha berú za “kamoša”. V takom vnímaní Boha chýba práve bázeň a úcta. Takýto Boh totiž všetko hneď prepáči, nič nežiada, je “v pohode”.

Opakom tohto je karikatúra: Boh trápič. Boh, ktorý neustále človeka trápi bolesťou, krížom, chorobou. Ale kde v Evanjeliách čítame, že Boh rozdával choroby? Naopak, on uzdravoval, kriesil, povzbudzoval. A práve preto je toľko charitatívnych organizácií, reholí, hospicov atď., ktorí majú za úlohu zmierňovať utrpenie ľudí, zmierňovať ich samotu, beznádej… Azda toľko zo spomenutých karikatúr z prednášky.

Je veľmi dôležité denne si očisťovať tento obraz Boha. Čítaním Svätého písma, adoráciou, prijímaním sviatostí, spoločenstvom, zdieľaním týmto všetkým môže Boh v nás pôsobiť a sám očisťovať náš obraz o Ňom.

Celú prednášku si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=2E2zUnCgQdQ prípadne prečítať knižku Kateřina na Lachmanová – Karikatúry Boha.

Darka, PF KU