Skip to content Skip to footer

Utorky s hosťami sa odštartovali

V utorok  30. októbra presne o 16:16 sa v priestoroch Knižnice KU začala séria stretnutí s významnými osobnosťami, medzi ktoré patria nepochybne aj členovia nového vedenia. Na pôde knižnice predstavili svoje vízie a plány pre  ďalšie smerovanie univerzity.

Na tomto stretnutí sa zúčastnil rektor Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD, ako aj noví prorektori: prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. zodpovedná za oblasť vzdelávania, za oblasť vedy a umenia doc. PaeDr. Jana Bednáriková, PhD. a za zahraničné vzťahy doc. ThDr. PaeDr. SSLic. František Trstenský PhD.

Nový rektor Jozef Jaráb prizvukoval, že je preňho prvoradé vytváranie ľudského prístupu a spoločenstva: „Ruky rektora sú dôležitejšie, keď sa modlia ruženec so študentmi, ako keď odovzdávajú diplomy.“ Vyžarovala z neho veľká pokora a bolo vidieť, že k študentom prechováva otcovský prístup. Vkladá do nás nádej, vidí v nás budúcnosť a dôveruje nám.

Pani prorektorka Jana Moricová svoju úlohu vníma v oblasti vzdelávania najmä v hlbšej spolupráci medzi fakultami a chce tak pomôcť vytvárať čo najlepšie podmienky pre študentov. Čo sa týka oblasti umenia, považuje prorektorka Jana Bednáriková za svoje osobné poslanie vyzdvihnúť túto zaznávanú oblasť a poslúžiť v nej študentom, pričom čerpá z prechádzajúcich skúseností študia v Ríme.

Pán prorektor František Trstenský sa vyjadril, že univerzita je miesto, kde sa má človek očisťovať od ilúzií, ale za žiadnu cenu nesmie dovoliť stratu ideálov. Táto myšlienka u neho dozrela pri štúdiách v Jeruzaleme. Humorne rozprával o tom, ako sa mu po príchode do Svätej zeme očisťovali predstavy o tomto mieste a tým aj jeho viera. Na adresu našej univerzity povedal: „Nemajme ilúzie. Všade stretneme rôznorodých ľudí a tu je ich iste mnoho dobrých a vzácnych. Čaro tejto univerzity spočíva v tom, že je malá, ale práve preto v nej môžeme ľahšie vytvárať spoločenstvo. Okrem toho sú tu otvorené dvere možností štúdia v zahraničí. Nebojte sa toho!“

Atmosféru stretnutia umocnila kultúrna časť, ktorú počas celého programu Utorkov s hosťami zabezpečuje PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. z Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU.

Nás osobne toto stretnutie veľmi obohatilo. Presvedčili sme sa o tom, že sú vo vedení ľudia, ktorým KU a jej študenti  naozaj ležia na srdci.  Oplývajú veľkou charizmou a sme vďačné, že sme ich mohli spoznať aj takto osobne. Na záver povedal Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.: „Modlime sa za seba navzájom.“ Každý z nás je nenahraditeľnou súčasťou tohto celku a prispieva jedinečným spôsobom. A čo k tomu dodať? Azda len to, že sa pre nás táto univerzita pomaly stáva veľkou rodinou, ktorú by sme teraz nevymenili za nič na svete.

V najbližší utorok (7. 10. 2014) zavíta medzi nás prof. Massimo Grilli z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme a predstaví nám zaujímavú biblickú tému: „Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii.“ Srdečne vás na stretnutie s ním pozývame.

Katarína Furdáková, Marta Staňová FF KU