Skip to content Skip to footer

Pane, ja hľadám tvoju tvár

V predchádzajúcom akademickom roku sme spolu so sestrou Fides CJ putovali s Abrahámom. Naše stretnutia boli v pravidelnom dvojtýždennom čase, počas ktorého sme vnímali Abrahámovu vieru. Tentokrát nás sestra Fides pozýva putovať za Pánom a hľadať Jeho tvár.

Stretnutia, na ktoré ste srdečne pozvaní, sa budú konať každú druhú stredu v čase 16:45, pričom najbližšie stretnutie bude 15. októbra. Počas týchto 13 stretnutí budeme spoznávať Božiu tvár a deväť prejavov Boha ako sa nám zjavuje. Homo viator je človek putujúci a Boh je ten, ktorý kráča s nami na našej životnej ceste po tejto zemi, kde sme len cudzincami, pretože naša vlasť je v nebi. Prvé stretnutie sa konalo v stredu 1. októbra, kedy nám sestra sprostredkovala Pánovo pozvanie putovať Jeho cestou a spoznávať Jeho tvár. Pán nás na túto cestu neustále pozýva a trpezlivo očakáva naše prijatie Jeho pozvania. Tak príďte a budeme putovať spolu.

Martina Vojčíková, PF