Skip to content Skip to footer

Koncert chvál z dielne Braňa Letka pre prvákov…

Dňa 23.9.2014 večer sa naša Aula Jána Pavla II. ozývala chválami a svedectvami. Navštívil nás vzácny hosť – Braňo Letko so svojou kapelou – Lamačské chvály.

Atmosféra bola veľmi silná, už dávno som tak necítila Božiu prítomnosť ako práve v ten večer. „Boh tróni na chvále svojho ľudu…“ (Ž 22,4). Počas svojich príhovorov a svedectva života zdôraznil nekonečnú Božiu moc premieňať naše slabosti na Božie víťazstvá. Hoci sme hriešni a sme to my, kto hreší, Boh, ak mu to dovolíme, urobí aj z našich pádov veľké veci. Nekonečne nás miluje a záleží Mu na každom jednom z nás. Ak Mu úprimne otvoríme srdce a pozveme Ho dnu, už sme Jeho. Sme deti Kráľa, ktorý je živý a mocnejší ako všetko zlo, ako všetky chyby a pády, a ktorý nás chce urobiť šťastnými a slobodnými. Nebojme sa tohto rozhodnutia. Skúsme sa vzdať falošných predstáv o Bohu a nanovo sa vráťme k milosrdnému Otcovi, pri ktorom nám bude dobre, budeme v bezpečí a dá nám všetko. Tak, ako nám dal aj veľký poklad – sviatosť zmierenia, kde môžeme zanechať všetku svoju biedu, smútok, pády a zranenia a nanovo vykročiť za Ježišom Kristom, ktorý vždy čaká, dokonca ide oproti…

 V rámci koncertu zazneli ponuky UPaC a Modlitbového spoločenstva pri KU do nového akademického roka. Otec Róbert na záver koncertu povedal, že „ukončenie koncertu nie je bodkou, ale novým začiatkom.“

Darka PF, KU