Skip to content Skip to footer

Hosť na Katolíckej univerzite

Hosť na KU

Intelektuálna formácia na KU

 Utorok 30. septembra 2014

o 16:16 hod.

 Sieň rektorov – Knižnica KU

 

HOSŤ:
VEDENIE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

 

KarlStamic – Koncert D dur pre violu a klavír op. 1  II.časť

Mgr. art. Ivan Palovič, ArtD. – viola

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír

GeorgBizet – Habanera z opery Carmen

Mgr. art. Daniela Baňasová – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír