Skip to content Skip to footer

Gabriel Amort: Spomienky exorcistu

Kniha Spomienky exorcistu sa mi dostala do rúk po konzultácii s istým lekárom. Na základe vlastných skúseností tvrdil, že koreňom mnohých chorôb a fyzického utrpenia sú práve skryté duchovné boje.

V prvom rade ma publikácia zaujala svojou formou – je písaná formou rozhovoru. Páter Gabriel Amorth, známy vatikánsky exorcista, otvorene odpovedá na otázky talianskeho novinára Marca Tosattiho. Jeho odpovede sa vyznačujú značnou otvorenosťou a úprimnosťou. Jednotlivé príbehy sú veľmi podrobne opísané, čo dodáva svedectvám autentickosť.  Veľmi na mňa zapôsobila skutočnosť, že páter príbehy nezľahčuje – pomenúva veci tak, ako sú. Taktiež ich neidealizuje, a tým čitateľovi verne a skutočne približuje boj medzi Božím kráľovstvom a diablom. Snaží sa poukázať na existenciu duchovného sveta, ktorý je pre naše ľudské vnímanie ťažšie chápaný, no nie nereálny. Kniha ešte rozlišuje medzi fyzickými a psychickými poruchami a ozajstným trápením alebo posadnutosťou diablom.

Páter Gabriel rozpráva najmä o vážnejších prípadoch, s ktorými sa stretol, kedy je už nevyhnutná pomoc kňaza – exorcistu. Spomína hlavne sekty, čierne omše, rôznych veštcov a liečiteľov, slobodné zapredanie duše diablovi, preklínania medzi rodinami, používanie amuletov, praktizovanie okultných praktík, vplyv drog, hudby, peňazí a moci na dušu človeka. To všetko narúša našu jednotu s Bohom a mnoho ľudí sa slobodne rozhodne ísť touto cestou, neuvedomujúc si vážnosť situácie a jej následky. Zaujímavá je taktiež skutočnosť, že mnoho ľudí neverí v existenciu diabla, pretože jeho praktiky sú spočiatku lákavé. Nenávidí Boha a snaží sa zviesť človeka rovnakou cestou a často krát je to nenápadným spôsobom, ako napríklad robenie z očí, čítanie horoskopov, nosenie amuletov, počúvanie okultnej hudby, návšteva veštcov, či slovné preklínanie. Mnoho ľudí sa obracia so svojimi problémami k diablovi, čo ešte viac môže zhoršiť situáciu.

Mohlo by sa teda zdať, že cieľom knihy je vystrašiť čitateľa, no nie je tomu tak. Hlavným zámerom pátra Gabriela je poukázať na reálnu prítomnosť Zlého, ale hlavne vyzdvihnúť skutočnosť, že človek má stále možnosť vrátiť sa na správnu cestu. Vatikánsky exorcista vyzdvihuje najmä silu vytrvalej modlitby, sviatostí a pôstu, ktoré vedú k ochrane pred pôsobením diabla, k zlepšeniu stavu a k úplnému uzdraveniu človeka, ktorý sa je utláčaný diablom. Poukazuje hlavne na to, že akokoľvek človek hlboko padne, stále má možnosť uzdraviť sa a byť zachránený.

Blanka, FF KU