Skip to content Skip to footer

Duchovná obnova na Katolíckej univerzite v Ružomberku

V utorok 27.03.2012 sa uskutočnila duchovná obnova pre študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej program prebiehal od 11.30 hod. v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku  – Rybárpoli, a to modlitbou posvätného ruženca, počas ktorej bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

O 12.15 sa začala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Vojtech Nepšinský, bývalý rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, v súčasnosti dekan zvolenského dekanátu. Po skončení sv. omše program duchovnej obnovy pokračoval adoráciou pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, ktorá sa niesla témou odpustenia. Program duchovnej obnovy bol ukončený následným eucharitistickým požehnaním.

o. Jozef Žvanda

Duchovná obnova – Mons. Vojtech Nepšinský, 27. 03. 2012

[audio:https://nove.upac.sk/wps/wp-content/audiogallery/akademicky_rok_2011_2012/duchovna_obnova_mons_vojtech_nepsinsky_27032012.mp3|titles=Mons. Vojtech Nepšinský]