Skip to content Skip to footer

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život…

Zvelebujem Ťa, Pane za počatý život, za Tvoj počatý život pod srdcom Tvojej panenskej matky Márie. Svojim počatím si vstúpil do života nás ľudí a ukázal si, akú nesmiernu hodnotu má náš život, život každého človeka.

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život, za Nepoškvrnené počatie Tvojej panenskej matky Márie. V nej a prostredníctvom nej si vrátil žene dôstojnosť a daroval si jej možnosť účasti na úžasnom Božom pláne.

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život, za život Tvojho pozemského otca, pestúna sv. Jozefa. V ňom si ukázal všetkým mužom podstatu mužnosti, že ona sa nevytŕča, ale nenápadne zodpovedne slúži.

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život, za život miliónov mužov a žien, ktorí počas celej histórie spásy kráčali pozemským svetom, ktorí sa tešili a plakali, vstávali a padali, ktorí dúfali vo večný život,  vo večnú a nekonečnú lásku.

Zvelebujem Ťa, Pane, za počatý život, za život miliónov mužov a žien, ktorí vo svojom živote zlyhali a strácali sa, ktorí však v tej najdôležitejšej chvíli, v  poslednej sekunde života vyriekli: Pane, zmiluj sa! A zvelebujem Ťa, Pane, aj za tých, ktorí to možno nedokázali, ale vo svojom srdci bojovali, aby raz to dokázali, aby dokázali povedať:  Pane, zmiluj sa!

Zvelebujem, Ťa, Pane, za počatý život, za každý počatý život, ktorý sa mohol narodiť.  Zvelebujem, Ťa Pane, za počatý život, za nenarodený počatý život, lebo aj s ním máš svoj plán.

Zvelebujem, Ťa, Pane, za počatý život…

o. Jozef Žvanda